Ing. Ivana Kubačková
referentka študijného oddelenia

Kontakty

Telefón: 043/5505789
e-mail: ivana.kubackova@ssnizna.sk
konzultačné hodiny: 7:00 – 14:00

Činnosti:

  • práca s asc agendou – prihlasovacie údaje na edupage, aktivácia kariet, odpisy vysvedčení
  • administratíva (komisionálne skúšky, prestupy, zanechanie štúdia, prerušenie štúdia, internát)
  • tlač vysvedčení a dokladov o ukončení vzdelania
  • evidencia vzdelávacích poukazov, kultúrnych poukazov
  • spracovanie žiadosti o štipendium a vyplácanie štipendií
  • evidencia prihlášok na externé štúdium
  • poskytovanie informácií o vysokých školách, potvrdzovanie prihlášok
  • organizácia prednášok, workshopov a prezentácií v oblasti kariérovej výchovy
  • individuálne konzultácie v oblasti kariérovej výchovy
  • spolupráca s CPPPaP, ÚPSVaR, VŠ, ZŠ a zamestnávateľmi

Informácie o štúdiu na vysokej škole

Zoznam vysokých škôl na Slovensku:   

https://www.minedu.sk/vysoke-skolstvo/                                                                                                                                       

https://www.portalvs.sk/sk/

Vysoké školy v zahraničí:                    

https://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs

https://univerzity.interstudy.sk/

https://scandinavianstudy.sk/

Pokyny k vypĺňaniu prihlášky

Časopis KAM PO STREDNEJ

Aprílové číslo časopisu Kam po strednej. Študenti v ňom môžu nájsť napríklad aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj termíny prijímacích pohovorov.

https://anyflip.com/wotj/ugkv/

http://www.narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/

Časopis obsahuje aktuálne, praktické informácie o štúdiu na vysokých školách a pracovných príležitostiach pre absolventov.

Voľba povolania a hľadanie zamestnania

www.povolania.sk

Zoznam povolaní, klasifikácia zamestnaní, výber povolania, kategórie povolaní, prehľad platov, informácie o trhu práce, testy na výber povolania, osobnostné testy.

www.pozicie.sk

Katalóg pracovných pozícií, zoznam najbežnejších profesií na Slovensku, podrobné charakteristiky pracovných oblastí a pracovných pozícií.

www.sustavapovolani.sk

Register zamestnaní, ktorý obsahuje požiadavky zamestnávateľov a register kompetencií, (t. j. odborných vedomostí, odborných zručností a všeobecných spôsobilostí) potrebných na výkon vybraného zamestnania.

www.corobim.sk/profesie/

Online videoknižnica povolaní pre študentov, rodičov a školy. Aké znalosti a zručnosti potrebuješ mať. Akú školu potrebuješ vyštudovať. Ako vyzerá pracovný deň, či aké obmedzenia dané povolanie prináša.

www.istp.sk

Poradenstvo pri výbere školy alebo odboru, možnosť otestovať sa online, kartotéka zamestnaní, voľné pracovné miesta, pracovný kompas, životopisy atď.

www.eures.sk

Na stránke sú k dispozícii informácie o životných a pracovných podmienkach v EÚ/EHP, mladých ľuďoch a ich zamestnávaní v EÚ a overené inzeráty ponúkajúce prácu v zahraničí.

https://www.profesia.sk/

Aktuálne pracovné ponuky, voľné miesta a brigády doma a v zahraničí

https://karierainfo.zoznam.sk/se/1000769/Som-student

Zaujímavé články, rady a užitočné typy, voľné pracovné miesta.