Školská knižnica

je súčasťou Spojenej školy – je odborným študijným, informačným a čitateľským centrom pre žiakov, pedagogických zamestnancov i ostatných pracovníkov školy. Naša Školská knižnica má štatút verejnej knižnice a tým je prístupná aj pre verejnosť. Zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a pomáha pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie, koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú výchovu.
Školská knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby. Základné služby predstavujú absenčné a prezenčné výpožičky kníh a periodík, poskytovanie bibliografických a faktografických informácií, konzultačné služby, informačnú výchovu.
Základné služby sa poskytujú bezplatne. Knihy sa požičiavajú na dobu – 1 mesiac, časopisy na 1 týždeň. Vzácne tituly, obrazové publikácie, encyklopédie a slovníky sa požičiavajú len prezenčne, v priestoroch knižnice. Priestory knižnice využívajú žiaci hlavne počas prestávok, voľných hodín, pred začiatkom vyučovania, alebo pred začiatkom praxe na OV. Voľné chvíle vypĺňajú aj prípravou na vyučovanie a hraním rôznych stolových a spoločenských hier. Pre žiakov sú k dispozícii 2 počítače.

Knižnica poskytuje aj špeciálne služby:

 • prístup na internet
 • tlač na tlačiarni
 • viazanie písomných materiálov /hrebeňová väzba/

Poplatky za špeciálne služby:

 • hrebeňová väzba do 30 strán 0.50 €
 • tlač 1 strana A 4 0.07 €
 • obojstranne 0.10 €
 • portrét 0.17 €

Knižnica je otvorená:

 • Pondelok: 7.00 – 15.00
 • Utorok: 7.00 – 15.00
 • Streda: 6.00 – 14.00
 • Štvrtok: 7.00 – 15.00
 • Piatok: 6.00 – 14.00