Viac informácií

Spojená škola Nižná otvára v šk. roku 2016/2017 dva nové študijné a učebné odbory.

Prijímacie skúšky

Výsledky prijímacieho konania šk. rok 2016/2017

som neNORMAlne fér

Občianske združenie Equity pod záštitou verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej vyhlasuje viac-žánrovú súťaž o rovnosti a rovnocennosti pre základné školy, základné umelecké školy, stredné...

Študijné odbory umeleckej školy

Študijné odbory - Stredná umelecká škola. Máš umelecké cítenie, rád kreslíš a pracuješ s počítačom? Tu nájdeš uplatnenie v oblasti reklamy, grafického dizajnu, v...

Študijné odbory technickej školy

Študijné odbory technického zamerania sú medzi uchádzačmi o štúdium na spojenej škole veľmi obľúbené.

 • Viac informácií

 • Prijímacie skúšky

 • som neNORMAlne fér

 • Študijné odbory umeleckej školy

 • Študijné odbory technickej školy

Vitajte v Spojenej škole - v Nižnej

Spojená škola v NižnejSpojená škola v Nižnej pod svojím názvom zastrešuje 2 školy tematicky odlišných zameraní. Je to Stredná odborná škola technická a Stredná Umelecká škola.

V škole študuje celkom 30 tried. Máme zriadené odborné učebne, laboratória,  špeciálne vybavené jazykové učebne, učebne pre elektroniku, technológiu, učebne pre elektrické merania a silnoprúdovú techniku, učebne a ateliéry pre drevárske a umelecké práce, učebne pre informatiku, ako aj ďalšie špecializované učebné priestory.

Prečítaj si o škole ešte viac 

Z diania našej školy

 • Študenti Marketingovej komunikácie a reklamy z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre – pešia zóna mesta, pripravili akciu, na ktorú len tak rýchlo návštevníci pešej…
  Čítať ďalej...
 • Aj keď s neplánovaným oneskorením, ale predsa k nám zavítali pracovníci MH SR zo sekcie EWCC-Net (Európske spotrebiteľské centrum v SR), úlohou ktorých je…
  Čítať ďalej...
 • Dňa 16.5. 2016 nás deväť študentov reprezentovalo na krajskom kole stredných škôl v atletike, ktoré sa konali na atletickom štadióne v Martine. Za priaznivého…
  Čítať ďalej...

Študijné odbory - STREDNÁ umelecká škola

Propagačná grafika

Propagačná grafika

Máš umelecké cítenie, rád kreslíš a pracuješ s počítačom? Tu nájdeš uplatnenie v oblasti reklamy, grafického dizajnu, v reklamných agentárach

Čítaj viac..

Grafický dizajn

Grafický dizajn

Prekypuješ kreatívnym cítením? Tu budeš samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať vlastnú tvorbu.

Čítaj viac..

Študijné odbory - STREDNÁ ODBORNÁ škola technická

Priemyselná elektrotechnika

Priemyselná elektrotechnika

Staň sa špecialistom v oblasti programovania priemyselných automatov, výrobných liniek na báze PLC automatov a programovej báze LabVIEW

Čítaj viac..

Elektromechanik

Elektromechanik

A čo tak silnoprúdová kabeláž a eletroinšalácie v budovách. Uplatníš sa ako odborník na silnoprúdovú techniku.

Čítaj viac..

Elektrotechnika

Elektrotechnik

Baví ťa technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru? Staň sa špecialistom vo svojom obore.

Čítaj viac..

Manažér v autoelektronike

Manažér v autoelektronike

Štúdium pre tých, ktorí sa chcú pripraviť na prácu manažéra v autoservisoch a výrobných firmách automobilového priemyslu.

Čítaj viac..

Programovanie a riadenie CNC strojov

Programovanie a riadenie CNC strojov

Získaj zručnosti v oblasti programovania a riadenia číslicovo riadených strojov a zariadení a nájdi široké uplatnenie vo výrobnej praxi

Čítaj viac..

Autoelektronika

Autoelektronika

Buď odborníkom na autoelektroniku a riadenie kvality. Práca s PC, diagnostika a riadenie kvality hlavné činnosti tohto zamerania.

Čítaj viac..

Osobný počítač a počítačové siete

Osobný počítač a počítačové siete

Chceš spoznať technickú stránku osobného počítača, jeho funkčnosť, programové vybavenie , konfiguráciu PC sietí a prácu v sieti?

Čítaj viac..

Úžitková technika

Úžitková technika

Pre absolventov študijných odborov toto večerné štúdium umožní získať "ďalší" výučný list v danom obore

Čítaj viac..

Manažment financií - TAP

Manažment financií - TAP

Školský program pre dievčatá a chlapcov, čo chcú spoznať zákonitosti financií, investovania, bankovníctva, tvorby ziskov, úrokov a podobne.

Čítaj viac..

Manažment financií - TEP

Manažment financií - TEP

Program nadväzuje na trojročný základ v obore technickoadministratívny pracovník.Uplatníš sa v podnikoch, v obchode, cestovnom ruchu, finančníctve.

Čítaj viac..

Stolársky technik

Stolársky technik

Program pre žiakov, ktorí chcú pracovať ako odborníci v drevárskom priemysle. Hlavnú náplň tvorí vzdelávacieho programu tvorí ručné obrábanie dreva.

Čítaj viac..

Energetika

Energetika

Program je určený chlapcom, ktorých zaujíma silnoprúdová technika, elektroinštalácia v budovách, tvorba projektovej dokumentácie a alternatívne zdroje energie.

Čítaj viac..

Naši partneri

OVaPPTP.pngabc.pngasfeu.pngcomenius.pngekopolis.pngeu-esf.pngintenda.pngjablotron.pngmatura.pngmts.jpgpanasonic.pngpontis.pngprogecad.pngsopk.pngspp.png

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná