Zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony o povinnom zverejňovaní informácií.

Kontakt – zamestnanci zabezpečujúci zverejňovanie dokumentov

Ivana Kubačková – administrátor web stránky, zverejňovanie informácií
Spojená škola, Hattalova 471, 027 43, Nižná
email: Ivana.Kubackova@ssnizna.sk