PDF Názov Dodávateľ Doba trvaniaDátum zverejnenia
 Zmluva o nájme nebytových priestorov             Veronika Brunčáková,  Matuškova 466/3, 027 43 Nižná                    od 1.1.2017 do 31.12.2017           11.1.2017                     
  Zmluva o nájme nebytových priestorov    REBEL s.r.o., Mozartova 16, 811 02 Bratislava od 1.1.2017 do 31.12.2017 11.1.2017
  Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava Deň vydania periodika 11.1.2017
  Zmluva o inzercii REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava Deň vydania periodika 2.2.2017
  Zmluva o vykonaní a úhrade za služby Juraj Olejník, Západ, 1056/13 – 26, 028 01 Trstená od 1.1.2017 do 31.12.2017   6.2.2017
  Dodatok č.1/2017 k zmluve o dodávke tepla č. TE 02-066/06 Komterm Slovensko a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina od 1.1.2017 do 31.12.2017 9.2.3017
  Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 31.01.2017 20.02.2017
  Darovacia zmluva Ing. Vladimíra Kozáčiková, RNDr. Tamara Adámusová 20.02.2017
  Zmluva o budúcej zmluve Ing. Igor Sameliak – INREZ, Or. Veselé 583, 029 62 do 31.8.2018 7.3.2017
  Zmluva o zabezpečení a organizovaní celoslovenskej súťaže MVSR Okresný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina 15.3.2017
  Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 10.04.2017
  Zmluva o duálnom vzdelávaní MTS spol. s.r.o., 53, Krivá, 027 55 do 03.03.2024 10.4.2017
  Dodatok k zmluve č.1 COR Waste s.r.o, MDŽ 1036/326, Dolný Kubín, 026 01 1.6.2017
  Zmluva o dielo OTIS výťahy s.r.o., Rožňavská 2, 830 00 Bratislava do 31.8.2017 13.6.2017
  Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 19.6.2017
  Zmluva o spolupráci  The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. Štúrova 3, 811 02 Bratislava  do 22.06.2019 23.6.2017
  Zmluva o poskytnutí grantu SAAIC, Krížikova 9, 811 04 Bratislava od 1.7.2017 do 30.6.2018 23.6.2017
  Dodatok č.1 k zmluve G3KF520G OTIS výťahy s.r.o., Rožňavská 2, 830 00 Bratislava 30.6.2017
  Zmluva o spolupráci IES Ltd.,Vídeňská 119, 619 00 Brno, ČR neurčito 6.7.2017
  Zmluva o zverení majetku SOŠP, Sládkovičova 104, 034 01 Ružomberok 6.7.2017
  Dodatok k zmluve Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 18.9.2017
  Dodatok č. 1 k zmluve č. EL NN 12-066/2012 Komterm Slovensko, a.s., Na stsnicu 22, 010 09 Žilina od 1.1.2018 do 31.12.2018 22.9.2017
  Dohoda o spolupráci Centrum PPPaP, Nám. A. Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo 20.9.2017 22.9.2017
  Zmluva o spolupráci Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 22.-23.9.2017 21.9.2017
  Zmluva o spolupráci Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 22.-23.9.2017 21.9.2017
  Darovacia zmluva Siemens s.r.o., Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava 29.9.2017
  Nájomná zmluva na auto Ladislav Húska, Medvedzie 123/10, 027 44 Tvrdošín 1.7.2017 do 31.8.2018 29.9.2017
  Zmluva o realizácii koncertu BD-production, s.r.o., M. R. Štefánika 1152/26, 926 01 Sereď 8.11.2017 24.10.2017
  Dodatok č. 9 k zmluve č 20041123/971 Dsi data s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo od 1.11.2017 27.10.2017
  Darovacia zmluva Združenie technického rozvoja Oravy, Hattalova 471, 026 01 Nižná 6.10.2017 27.10.2017
  Zmluva o spolupráci Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava 15.11.2017 16.11.2017
  Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 17.10.2017 22.11.2017
  Zmluva o spolupráci Kat. univrrzita v Ružomberku, Habovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava od 30.9.2017 do 30.9.2018 8.12.2017
  Dohoda o používaní platobnej karty Štátna pokladnica, Radlinského 32,81005 Bratislava 15 3 roky 20.12.2017