PDF Názov Dodávateľ Doba trvaniaDátum zverejnenia
Darovacia zmluvaPanasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., Oravická 616, 028 01 Trstená 8.1.201612.1.2016
Dodatok č. 1/2016Komterm Slovensko a.s., na stanicu 22, 010 09 Žilina od 1.1.2016 do 31.12.201614.1.2016
 Výpoveď nájomnej zmluvyKIA Motors Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom od 04.01.2016 do 18.01.201614.01.2016
 Zmluva o nájme nebytových priestorov Veronika Brunčáková,  Matuškova 466/3, 027 43 Nižná od 1.1.2016 do 31.12.201618.1.2016
 Zmluva o nájme nebytových priestorovLadislav Húska, Medvedzie 123/10, 027 44 Tvrdošín od 1.1.2016 do 31.12.201618.1.2016
 Zmluva o nájme DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo od 19.1.2016 do zrušenia služby21.1.2016
 Dodatok č.9 k zmluve 200598/2175 DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo od 18.1.2016 do zrušenia služby21.1.2016
 Zmluva o prenájmeKonica Minolta Slovakia,  Černyševského 10, 851 01 Bratislavapozri príloha21.1.2016
 Darovacia zmluvaPanasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., Oravická 616, 028 01 Trstená28.01.2016
 Zmluva o bezplatno prevode majetku štátu ŠIOV, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava  28.01.2016 
Zmluva o poskytnutí finančného daruNadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislavaneurčito09.02.2016
 Zmluva o inzercii Regionpress, Študentská 2, 917 01 Trnavadeň vydania periodika 2x12.2.2016
 Zmluva o výpožičkeŠIOV, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava   26.02.2016
Zmluva o zaistení školského zájazduStudent agency k.s., nam. Svobody 86/17, 602 00 Brno26.02.2016
 Zmluva o zabezpečení a organizovaní celoslovenskej súťaže MVSR Okresný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina 7.3.2016
Zmluva o poskytnutí finančného daruNadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava  neurčito 22.03.2016
 Servisná zmluvaLBA, s.r.o., Nová doba 497, 027 43 Nižná neurčito 29.04.2016
 Darovacia zmluvaCentre for Modern Education (SK), s.r.o., Šancová 70, 811 05 Bratislava 25.8.2016 23.9.2016
 Darovacia zmluvaSiemens s.r.o., Lamačská 841 04 Bratislava 5.9.2016 23.9.2016
 Darovacia zmluvaRodičovská rada pri SŠ Nižná, Hattalova 471, 027 43 Nižná 14.10.2016
 Zmluva o zverení majetku do správy ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina neurčito 17.10.2016
 Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie, Gorkého 9, 816 03 Bratislava 10.12.2016 21.10.2016
  Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Komisia J.W.Fulbrighta, Konventná 1, 811 03 Bratislava šk.rok 2016/2017 24.10.2016
  Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Promotion Partners, s.r.o., Myslenická 209, 902 03 Pezinok 18.10.2016 25.10.2016
  Nájomná zmluva na auto Ladislav Húska, Medvedzie 123/10, 027 44 Tvrdošín od 1.9.2016 do 30.6.2017 10.11.2016
  Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava  14.11.2016
  Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava  14.11.2016
  Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní akcií žiakov stredných škôl Promotion Partners, s.r.o., Myslenická 209, 902 03 Pezinok 11.11.2016 16.11.2016
  Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava 16.11.2016 22.11.2016
  Zmluva o zverení investície ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina 24.11.20162.12.2016
  Dodatok 1 k zmluve o spolupráci a podpore CISCO akadémie TU Košice, Letná 9, 042 00 Košice 03.11.2016 15.12.2016
  Dodatok k zmluve 1/2017 Komterm Komterm Slovensko a.s., na stanicu 22, 010 09 Žilina 19.12.2016 20.12.2016
  Zmluva o nájme nebytových priestorov Ladislav Húska, Medvedzie 123/10, 027 44 Tvrdošín 1.1.2017 31.12.2017