PDF Názov Dodávateľ Doba trvaniaDátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí finančného daruNadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislavaneurčito20.1.2015
Kúpna zmluvaJuraj Reguly19.1.20155.2.2015
Zmluva o inzerciiRegionpress s.r.o., Študentská č.2, 917 01 Trnava deň vydania4.2.2015
 Zmluva o výpožičkeŠIOV, Bellova 54/a, 837 63 Bratislavapočas trvania zmluvy o spolupráci10.2.2015
Zmluva o nájme nebytových priestorovVeronika Brunčáková, Matuškova 466/3, 027 43 Nižná1.1.2015 do 31.12.201526.2.2015
Zmluva o dieloJulius Murár1.1.2015 do 31.12.201526.2.2015
Zmluva o organizovaní celoslovenskej súťaže “Kreativita mladých grafikov 2015”MVSR-okresný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina1.1.2015 do 31.12.20153.3.2015
Zmluva o vykonávaní a úhrade za poskytované za službyOlejník Juraj, Západ 1056/13 – 26, 028 01 Trstená1.1.2015 do 31.12.201510.1.2015
Zmluva o prenájme hnuteľnej veciAG FOODS s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok20.1.2014 do 19.1.201710.3.2015
Zmluva o inzerciiRegionpress s.r.o., Študentská č.2, 917 01 Trnavadeň vydania12.3.2015
Zmluva o poskytnutí finančného daruNadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislavaneurčito24.3.2015
Zmluva o poskytnutí grantuNadácia pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 225.2.2015 do 30.6.201524.3.2015
Zmluva o zneškodňovaní biolog. odpaduCOR Waste, MDŽ 1036/26, 026 01 Dolný Kubín1.04.2014 do 30.06.201619.4.2015
Kúpna zmluvaDIDACTIC Martin, Novomeského 5/24, 036 01 Martin30 dní od účinosti zmluvy18.5.2015
Dodatok č.1/2016 k zmluve č. EL NN 12-066/2012Komterm Slovensko, a.s.,Na stanicu 22, 010 09 Žilina1.1.2016 do 31.12.201626.5.2015
Zamestnávateľská zmluvaNN Tatry – Sympatia, Trnavská cesta č. 50/B, Bratislava 2neurčito26.5.2015
Zamestnávateľská zmluvaDDS Stabilitaneurčito26.5.2015
kúpna zmluvaKontakt plus s.r.o., Gelnická 16, 831 06 Bratislava02-07.201528.5.2015
Zmluva o inzerciiRegionpress s.r.o., Študentská č.2, 917 01 Trnavadeň vydania12.6.2015
Zmluva o dieloJuraj Regulydo 31.5.201515.6.2015
Zmluva o spolupráci 1260/15CKM, Vysoká 32, 811 06 Bratislavaneurčito19.6.2015
Zmluva o spolupráci 1257/15CKM, Vysoká 32, 811 06 Bratislavaneurčito19.6.2015
Dodatok č. 1 k zmluve 1260/15CKM, Vysoká 32, 811 06 Bratislavaneurčito19.6.2015
Dodatok č. 1 k zmluve 1257/15CKM, Vysoká 32, 811 06 Bratislavaneurčito19.6.2015
Sponzorská zmluva na vecný darHakel Slovakia s.r.o., Svätoplukova 26, 040 01 Košice30.6.2015
Zmluva o poskytnutí finančného daruNadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislavaneurčito6.7.2015
Zmluva o výpožičke v II. radeJozef Habovský – HajCo, Západ 1144/20, 028 01 Trstenádo 17.7.20156.7.2015
Zmluva o spolupráci TransData s.r.o., Jšíkova 2, 821 03 Bratislavaneurčito 8.7.2015
Dodatok k zmluve o spolupráci TransData s.r.o., Jšíkova 2, 821 03 Bratislavaneurčito 8.7.2015
Dealerská zmluvaASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33 Bratislavaneurčito14.7.2015
Darovacia zmluvaSiemens s.r.o., Lamačská 841 04 Bratislavaneurčito21.09.2015
Dodatok č.6 k zmluve 200589/2175DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovo1.9.2015 do 31.8.201721.09.2015
Dodatok č.6 k zmluve 20041123/971DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovo1.9.2015 do 31.8.201721.09.2015
Zmluva o spolupráciÚnia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava25.-26.9.201525.9.2015
Nájomná zmluvaVzdelávacie aregeneračné centrum s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vysoké Tatry18.9.2015 do 20.09.201524.9.2015
Zmluva o poskytnutí finančného daruNadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislavaneurčito10.10.2015
Dodatok č. 7 k zmluve č. 20041123/971DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovoneurčito6.11.2015
Dodatok č. 8 k zmluve č. 20041123/971DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovoneurčito6.11.2015
Dodatok č. 7 k zmluve č. 200598/2175DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovoneurčito6.11.2015
Dodatok č. 8 k zmluve č. 200598/2175DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovoneurčito6.11.2015
Dohoda o splupráciCentrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, nám. A. Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovoneurčito6.11.2015
Zmluva o spolupraci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťomNadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislavado 9.12.20154.12.2015