PDF Názov Dodávateľ Doba trvaniaDátum zverejnenia
Zmluva o nájme nebytových priestorovLadislav Húska ,Medvedzie 123/10, 027 44 Tvrdošínod 1.1.2014 do 31.12.20153.1.2014
Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy a zneškod. komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadovJúlius Murár a Anna Murárováod 1.1.2014 do 31.12.201413.1.2014
Zmluva o prevode majetku štátuNÚCEM, Žehrianska 9, 851 07 Bratislavaneurčito13.1.2014
Zmluva o poskytnutí finančného daruNadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislavaneurčito15.1.2014
Zmluva o poskytnutí finančného daruNadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislavaneurčito15.1.2014
Zmluva o odvoze a likvidácii kuchynského odpaduJán Knížackýod 1.1.2014 do 31.12.201415.1.2014
Dodatok k zmluve EL NN 12-065/2012Komterm Slovensko, Na stanicu 22, 010 09 Žilinaod 1.1.2014 do 31.12.201511.2.2014
Dodatok k zmluve EL NN 12-066/2012Komterm Slovensko, Na stanicu 22, 010 09 Žilinaod 1.1.2014 do 31.12.201511.2.2014
Zmluva o uskutočnení divadelného predstaveniaObvodný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina 6.3.2014  6.3.2014
Zmluva o bežnom účte 474/14 Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 1.4.20146.3.2014
Zmluva o bežnom účte 475/14Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava1.4.20146.3.2014
Zmluva o bežnom účte 476/14Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 1.4.20146.3.2014
Zmluva o bežnom účte 477/14Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava1.4.20146.3.2014
Zmluva o bežnom účte 478/14Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava1.4.20146.3.2014
Zmluva o bežnom účte 479/14Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava1.4.20146.3.2014
Zmluva o bežnom účte 480/14Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava1.4.20146.3.2014
Zmluva o bežnom účte 481/14Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava1.4.20146.3.2014
Zmluva o poskytnutí finančného daruNadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislavaneurčito14.3.2014
Zmluva o organizovaní celoslovenskej súťaže “Kreativita mladých grafikov 2014” Obvodný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina od 1.1.2014 do 31.12.2014 3.4.2014
Zmluva o organizovaní celoslovenskej súťaže “Metamorfózy dreva  2014”Obvodný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilinaod 1.1.2014 do 31.12.20143.4.2014
Zmluva o poskytnutí finančného daruNadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava11.4.2014
Zmluva o poskytnutí finančného daruNadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislavaneurčito5.5.2014
Zmluva o poskytnutí poradenských služiebZEK Slovakia, s.r.o., MPČĽ 3170/31, 058 01 Poprad od 26.05.2014 do 31.08.2015 28.05.2014
Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorovObec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná 25.4.2014 28.4.2014
 Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorovObec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná24.4.201428.4.2014
 Kúpna zmluvaJán Janouš10.4.201419.4.2014
Zmluva o preprave osôbJuraj Tlach, Kukučínova 399/3, 027 44 Tvrdošín19.5.201417.6.2014
Zmluva o poskytnutí grantuNAP Erasmus OZ, Svoradova 1, 811 03 Bratislava 1.7.2014 do  30.6.201528.8.2014
Zmluva o dieloExellens, s.r.o., Jána Hollého 588, 027 43 Nižnáod 2.9.2014 do 10.9.201412.9.2014
Dohoda o ukončení odberu el. energie VSPKomterm Slovensko a.s., Na stanicu 22, 010 09  Žilina19.9.20146.10.2014
Dohoda o ukončení odberu tep. energie VSPKomterm Slovensko a.s. Na stanicu 22, 010 09  Žilina19.9.20146.10.2014
Zmluva o výpožičkeMŠVVŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislavaneurčito10.10.2014
Zmluva o dodávke tovaru a služiebJinex, s.r.o., M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilinaod 27.10.2014 do 27.10.20155.11.2014
Kúpna zmluvaPC Slovakia, Malý rad 129/20, Trstená14.11.201416.11.2014
 Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služiebEDU CER, s.r.o., Antolská 4, 851 07 Bratislava 18.11.2014
Zmluva o poskytnutí finančného príspevkuNadácia na podporu vzdelávania a ekológie, Gorkého 9, 816 03 Bratislavado 31.12.20141.12.2014
Dodatok k zmluve o účasti na projekte 23167/26120130325MPC, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava1.12.2014
Dodatok č. 1/2015 k zmluve č. EL NN 12-066/2012Komterm Slovensko a.s., Na stanicu 22, 010 09  Žilinado 31.12.201514.12.2014
Dodatok k zmluve 42601901KONICA MINOLTA, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislavado 31.12.201522.12.2014
Dodatok č. 5 k zmluve č. 200598/2175DSIDATA, nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovoneurčito22.12.2014
Dodatok č. 5 k zmluve č. 20041123/971DSIDATA, nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovoneurčito22.12.2014
Zmluva o vykonávaní deratizačných a dezinsekčných prácachDERATO, Bysterecká 2066/11, 026 01 Dolný Kubínneurčito29.12.2014