PDF Názov Dodávateľ Doba trvaniaDátum zverejnenia

Zmluva o poskytnutí grantuPONTIS 6.3.2012 do 30.6.2012 8.3.2012
Zmluva o poskytovaní služiebLBA s.r.o.12.3.2012 do 21.12.201212.3.2012
Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku-daru na podporu vzdelávania mládežníckych dobrovoľníkov Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) 4.6.2012 do 25.11.2012 15.6.2012
Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátuMetodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava28.8.201228.8.2012
Zmluva o poskytnutí finančného príspevkuSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Narodná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, OZ, Svoradova 1, Bratislava 1.8.2012 do 31.7.2014 1.8.2012
Zmluva o vzájomnej spolupráciInformačné centrum mladých Tvrdošín, Trojičné námestie 191, Tvrdošín 1.1.2012 do  31.12.2012 1.1.2012
Zmluva o reklamnej spolupráciEkofond, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava od 2.2.2012 do 31.1.2013 2.2.2012
Zmluva o poskytovaní služiebEuroPro s.r.o., Haburská 29, 821 01 Bratislava17.12.201217.12.2012
Zmluva o prenájmeKonica Minolta Slovakia, Černyševského 10, 851 01 Bratislava od 30.11.2012 do 30.11.2014 01.12.2012
Zmluva o poskytnutí finančnéhoo daruNadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava15.10.201205.12.2012
Zmluva o organizovaní celoslovenskej súťaže “Kreativita mladých grafikov 2013” Obvodný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina15.3.2013 do 31.12.201315.3.2012
Zmluva o organizovaní celoslovenskej súťaže “Metamorfózy dreva 2013” Obvodný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilinaod 15.3.2013 do 31.12.201315.3.2012