PDF Názov Dodávateľ Doba účinnostiDátum zverejnenia
Mobilita Leonardo da VinciSl. akad. asoc. pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživ. vzdelávania 1.1.2011 – 25.3.2011 1.1.2011
Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy a zneškod. komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadovJúlius Murár a Anna Murárová1.1.2011 – 31.12.20111.1.2011
Zmluva o nájme nebytových priestorovVeronika Brunčáková1.1.2011 – 31.12.20111.1.2011
Zmluva o nájme nebytových priestorovLadislav Húska1.1.2011 – 31.12.20111.1.2011
Zmluva o nájme nebytových priestorovAlojz Dulík1.3.2011 – 31.12.20111.3.2011
Zmluva o bežnom účteDexia banka Slovensko a.s.5.1.20055.1.2011
Zmluva o bežnom účteDexia banka Slovensko a.s.25.5.20055.1.2011
Zmluva o bežnom účteDexia banka Slovensko a.s.5.1.20055.1.2011
Zmluva o bežnom účteDexia banka Slovensko a.s.5.1.20055.1.2011
Zmluva o bežnom účteVUB a.s.14.1.201115.1.2011
Zmluva o bežnom účteVUB a.s.14.1.201115.1.2011
Zmluva o nájme nebytových priestorovLBA s.r.o. 1.1.2012 – 31.12.2012 31.12.2011
Zmluva o nájme nebytových priestorovVeronika Brunčáková1.1.2012 – 31.12.201431.12.2011
Zmluva o nájme nebytových priestorovLadislav Húska1.1.2012 – 31.12.201231.12.2011
Likvidácia a odvoz kuchynského odpaduJán Knížacký1.1.2012 – 31.12.201231.12.2011
Uskladnenie a odvoz kom. odpaduJúlius Murár a Anna Murárová1.1.2012 – 31.12.201231.12.2011