Milí naši budúci aj súčasní žiaci,
zahájenie školského roka 2022/2023 bude dňa 5. septembra.

Pre žiakov 1. ročníkov zahájenie školského roka začína o 08:00 hod. v priestoroch školskej jedálne. Každý žiak musí mať vytlačené a zákonným zástupcom podpísané
“Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti”, ktoré nájdete na stránke ministerstva školstva:
https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

Pre žiakov 2. – 4. ročníkov zahájenie školského roka začína o 08:30 hod. na školskom dvore – v prípade nepriaznivého počasia bude zahájenie prebiehať prostredníctvom
– školského rozhlasu.
Každý žiak musí mať pridané „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ – preto prosíme zákonných
– zástupcov žiakov resp. plnoletých žiakov, aby si ho prostredníctvom Edupage pridali.
(nájdete ho v možnosti Žiadosti / Vyhlásenia)

Prosíme rodičov, aby nevstupovali do budovy školy!

Ing. Roman Javorek  v.r.
riaditeľ Spojenej školy