Výsledky prijímacieho konania pre šk.r. 2020/2021 k 5.6. 2020

Stredná odborná škola technická

Štvorročné študijné odbory  
Kód odboru Odbor Počet tried Počet prijímaných žiakov Z toho počet žiakov pre duálne vzdelávanie Počet zapísaných žiakov Stav
2697 K Mechanik –  elektrotechnik 4 96 3 96 naplnený
Spolu:   4 96 3 96  
Trojročné študijné odbory  
Kód odboru Odbor Počet tried Počet prijímaných žiakov Z toho počet žiakov pre duálne vzdelávanie Počet zapísaných žiakov Stav
2683 H 11 Elektromechanik – silnoprúdová technika                                   0,5 10 10 naplnený
2683 H 12 Elektromechanik – automatizačná technika 0,5 10 10 naplnený
Spolu:   1 20 20  

Škola umeleckého priemyslu

Štvorročný študijný odbor  
Kód odboru Odbor Počet tried Počet prijímaných žiakov Z toho počet žiakov pre duálne vzdelávanie Počet zapísaných žiakov Stav
8604 M                                        Grafický dizajn                                                                           1 18 18 naplnený
Spolu:   1 18 18