PONUKA VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA NA POZÍCIU

 

UČITEĽ / KA ODBORNÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH PREDMETOV

SPOJENÁ ŠKOLA, Hattalova 471, 027 43 Nižná

prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných elektrotechnických

predmetov pre školský rok 2021/2022.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v danom odbore.
Žiadosť o prijatie do zamestnania a  štruktúrovaný životopis zašlite najneskôr do
31.05.2021 prostredníctvom elektronickej pošty na adresu ssnizna@ssnizna.sk ,
telefonický kontakt 043/5505727. Ponúkame funkčný plat v zmysle platných
platových tabuliek + benefity za odborný prístup a angažovanosť.

————————————————————————————————-

UČITEĽ / KA MATEMATIKY

SPOJENÁ  ŠKOLA, Hattalova 471, 027 43  Nižná prijme do pracovného pomeru učiteľa matematiky pre školský rok 2021/2022 na zastupovanie počas MD.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa v danom odbore.

Termín nástupu : september 2021

Žiadosť o prijatie do zamestnania a  štruktúrovaný životopis zašlite najneskôr do 30.04.2021 prostredníctvom elektronickej pošty  na adresu ssnizna@ssnizna.sk, telefonický kontakt 043/5505727. Ponúkame funkčný plat v zmysle platných platových tabuliek + benefity za odborný prístup a angažovanosť.