SPOJENÁ  ŠKOLA, Hattalova 471, 027 43  Nižná

prijme do pracovného pomeru učiteľa anglického jazyka na zastupovanie počas dlhodobej PN.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa učiteľstvo anglického jazyka a literatúry.

Žiadosť o prijatie do zamestnania a  štruktúrovaný životopis zašlite najneskôr do 15.11.2021 prostredníctvom elektronickej pošty  na adresu ssnizna@ssnizna.sk, telefonický kontakt 043/5505726. Nástup čo najskôr.