SPOJENÁ ŠKOLA, Hattalova 471, 027 43 Nižná

prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných elektrotechnických

predmetov pre školský rok 2020/2021.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v danom odbore.
Žiadosť o prijatie do zamestnania a  štruktúrovaný životopis zašlite najneskôr do
31.05.2020 prostredníctvom elektronickej pošty na adresu ssnizna@ssnizna.sk ,
telefonický kontakt 043/5505727. Ponúkame funkčný plat v zmysle platných
platových tabuliek + benefity za odborný prístup a angažovanosť.