Estetická výzdoba školy a internátu pri rôznych príležitostiach, výroba rôznych ikebán, adventných vencov , veľkonočných ozdôb, pri ktorých dostáva zelenú študentská tvorivosť a zručnosť sú pravidelnými aktivitami v našom internáte. Túto oblasť výchovy orientujeme predovšetkým na ľudové zvyky a tradície : Fašiangy – pečenie šišiek, Vianoce – posedenie pri štedrovečernom stole, Veľkonočné zvyky, Ostatky , Ondrej – varenie halušiek, stavanie Mája , Jánske ohne,….