Súhrnná správa o zadaní zákaziek za prvý štvťrok 2018
  Súhrnná správa o zadaní zákaziek za druhý štvťrok 2018
  Súhrnná správa o zadaní zákaziek za tretí štvťrok 2018
  Súhrnná správa o zadaní zákaziek za štvtý štvťrok 2018
  Súhrnná správa o zadaní zákaziek za prvý štvťrok 2017
  Súhrnná správa o zadaní zákaziek za druhý štvťrok 2017
  Súhrnná správa o zadaní zákaziek za tretí štvťrok 2017
  Súhrnná správa o zadaní zákaziek za štvrtý štvťrok 2017
  Súhrnná správa o zadaní zákaziek za prvý štvťrok 2016
  Súhrnná správa o zadaní zákaziek za druhý štvťrok 2016
  Súhrnná správa o zadaní zákaziek za tretí štvťrok 2016
Súhrnná správa o zadaní zákaziek za štvrtý štvťrok 2016
  Súhrnná správa o zadaní zákaziek za prvý štvťrok 2015
  Súhrnná správa o zadaní zákaziek za druhý štvťrok 2015
  Súhrnná správa o zadaní zákaziek za tretí štvťrok 2015
  Súhrnná správa o zadaní zákaziek za štvrtý štvťrok 2015