Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023

I. kolo prijímacieho konania

1. termín

Organizačná zložka Stredná odborná škola technická – 2.5. 2022 

Organizačná zložka Škola umeleckého priemyslu – 4.5. 2022 

2. termín

Organizačná zložka Stredná odborná škola technická – 9.5. 2022 alebo 10.5. 2022

Organizačná zložka Škola umeleckého priemyslu – 11.5. 2022 

Prihlášky je možné podávať elektronicky cez EduPage alebo poštou do 20.3.2022.

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania je 18.5. 2022.

 

V prípade, že si študent podá dve prihlášky na Strednú odbornú školu technickú, zúčastňuje sa len prvého kola prijímacích skúšok.

EDUID školy:

EDUID – Spojená škola Nižná – 100017462

EDUID – Organizačná zložka Stredná odborná škola technická – 100008739

EDUID – Organizačná zložka Škola umeleckého priemyslu – 100008742