Prihlášky potvrdené lekárom spolu s  kópiou dokladu o ukončenom vzdelaní môžete posielať od

19.apríla do 31.mája pre prvé kolo prijímacieho konania.

Prihláška na externé štúdium odbor 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika – NA STIAHNUTIE

prihlaska-na-externe-studium-2683H11