Bc. Tibor Solárik

Majster odbornej výchovy.

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: Solarik.t@gmail.com
mobil: 0949729022

Od –do:                                                                                01.01.2015 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              Majster odborného výcviku

Pracovná oblasť:                                                                Odborný výcvik

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

 

Od –do:                                                                                01.09.2002 – 01.01 2015

Pracovná pozícia:                                                              Inštruktor plávania, vedúci plavárne

Pracovná oblasť:                                                                Plaváreň Nižná

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

 

Od –do:                                                                                01.06 1984 – 31.04.1997

Pracovná pozícia:                                                              výroba

Pracovná oblasť:                                                              Satelitná, televízna, technika.

Názov a adresa zamestnávateľa:                                    OTF Nižná

Od – do                                                                                01.10. 2015 –

Získaná kvalifikácia:                                                         

Zameranie:                                                                         Učiteľ praktických predmetov

Názov a adresa organizácie:                                           VŠ DTI Dubnica nad Váhom

 

 

Od – do                                                                                1980 – 1984

Získaná kvalifikácia:                                                          USO

Zameranie:                                                                         Mechanik elektronik

Názov a adresa organizácie:                                           SOUE Nižná