PaedDr. Tatiana Rosinová

Učiteľka všeobecných predmetov.

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: tanarosinova@gmail.com
telefón:  +421 43 3709178

Od –do:                                                                               august 2009– trvá

Pracovná pozícia:                                                              učiteľka

Pracovná oblasť:                                                                               všeobecné predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Nižná

Od – do                                                                                               2015

Získaná kvalifikácia:                                                        kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania

Názov a adresa organizácie:                                          MPC,Bratislava

 

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec

                                                                                     a ich aplikácia do školského vzdelávacieho programu

Názov a adresa organizácie:                                          ŠIOV, Bratislava

 

Od – do                                                                                               2012 – 2012

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese

Názov a adresa organizácie:                                          MPC, Bratislava

 

Od – do                                                                                               2011 – 2011

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so                  

                                                                                     zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka

Názov a adresa organizácie:                                          MPC, Bratislava

 

Od – do                                                                                               2009  – 2012

Získaná kvalifikácia:                                                         PaedDr.

Zameranie:                                                                         učiteľstvo akademických predmetov

Názov a adresa organizácie:                                          VŠDS, Žilina

 

Od – do                                                                                               2004 – 2009

Získaná kvalifikácia:                                                         Mgr.

Zameranie:                                                                       učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov SJL, ETV

Názov a adresa organizácie:                                          Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica

 

Od – do                                                                                               1979 – 1983

Získaná kvalifikácia:                                                         USO

Zameranie:                                                                         Meracia a automatizačná technika

Názov a adresa organizácie:                                          SPŠE, Tvrdošín

Dátum:                                                                                 február 2015

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Spôsobilosť výkonu funkcie predsedu školskej a

                                                                                     predmetovej maturitnej komisie

Názov a adresa organizácie:                                          NÚCEM Bratislava