PaedDr. Martin Tomaga

Zástupca riaditeľa školy pre odborný výcvik.

Venujem sa manažérskej práci ako zástupca riaditeľ školy a učím odborný výcvik.

Životné motto: „Život je dosť dlhý, keď vieš, ako ho prežiť.“ Seneca

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: martin.tomaga@ssnizna.sk
telefón: +421 43 37091 77
mobil: +421 907 876 925

Od –do:                                                                                01.07.2017 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              zástupca riaditeľa školy

Pracovná oblasť:                                                                manažment školy

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

 

Od –do:                                                                                01.01.2007 – 30.06.2017

Pracovná pozícia:                                                              majster odbornej výchovy

Pracovná oblasť:                                                                školstvo

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola Nižná

 

Od –do:                                                                                04.09.2006 – 31.12.2006

Pracovná pozícia:                                                              servisný technik

Pracovná oblasť:                                                                elektronik

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   FKH Electronics, a.s., Bernoláková1 02801 Trstená

Od – do                                                                                2017 – 2018

Získaná kvalifikácia:                                                          doktor pedagogiky – PaedDr.

Zameranie:                                                                         Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Názov a adresa organizácie:                                           Vysoká škola DTI , Dubnica nad Váhom

 

Od – do                                                                                2017 – 2017

Získaná kvalifikácia:                                                          Osvedčenie § 23  

Zameranie:                                                                         Elektrotechnik na riadenie činnosti a riadenie prevádzky

Názov a adresa organizácie:                                           Spojená škola Nižná 

 

Od – do                                                                                2016 – 2016

Získaná kvalifikácia:                                                          funkčné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Autoevalvácia sociálnej klímy v Spojenej škole v Nižnej

Názov a adresa organizácie:                                           Katolícka Univerzita v Ružomberku

 

Od – do                                                                                2016 – 2016

Získaná kvalifikácia:                                                          druhá atestácia

Zameranie:                                                                         Tvorba učebných pomôcok a elektronických vzdelávacích

                                                                                              materiálov

Názov a adresa organizácie:                                           Katolícka Univerzita v Ružomberku

 

 

Od – do                                                                                2016 – 2016

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditné inovačné vzdelanie

Zameranie:                                                                         Využitie myšlienkových máp

Názov a adresa organizácie:                                           MANI Konzult, s.r.o Revúca

 

 

Od – do                                                                                2016 – 2016

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditné inovačné vzdelanie

Zameranie:                                                                         Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

Názov a adresa organizácie:                                           MANI Konzult, s.r.o Revúca

 

Od – do                                                                                2014 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                          aktualizačné – prípravné atestačné vzdelávanie  

Zameranie:                                                                         Edukačná príprava pedagogického zamestnanca

Názov a adresa organizácie:                                           Katolícka Univerzita v Ružomberku

 

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Právne minimum pre učiteľov stredných škôl

Názov a adresa organizácie:                                           UNI KREDIT, n.o Banská Bystrica

 

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Komunikačné zručnosti, psychológie a manažmentu práce

Názov a adresa organizácie:                                           UNI KREDIT, n.o Banská Bystrica

 

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          prvá atestácia

Zameranie:                                                                         Program Eagle a výroba DPS na CNC fréze

Názov a adresa organizácie:                                           Katolícka Univerzita v Ružomberku

 

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Národná sústava kvalifikácii

Názov a adresa organizácie:                                           Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava

 

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditné inovačné vzdelanie

Zameranie:                                                                         Krok za krokom pri tvorbe programov vzdelávania

Názov a adresa organizácie:                                           Škola plus s.r.o Prešov 

 

Od – do                                                                                2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Kancelársky balík v edukačnom procese 

Názov a adresa organizácie:                                           EDUCA n.o  Košice

 

Od – do                                                                                2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Učíme po novom s interaktívnou tabuľou 

Názov a adresa organizácie:                                           EDUCA n.o  Košice

 

Od – do                                                                                2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese  

Názov a adresa organizácie:                                           EDUCA n.o  Košice

 

 

Od – do                                                                                2010 – 2012

Získaná kvalifikácia:                                                          magister

Zameranie:                                                                         Učiteľstvo technických odborných predmetov

Názov a adresa organizácie:                                           Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Od – do                                                                                2007 – 2010

Získaná kvalifikácia:                                                          bakalár

Zameranie:                                                                         Učiteľstvo praktickej prípravy

Názov a adresa organizácie:                                           Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Od – do                                                                                2002 – 2006

Získaná kvalifikácia:                                                          USO

Zameranie:                                                                         Mechanik elektronik – spotrebná elektronika

Názov a adresa organizácie:                                           Stredné odborné učilište v Nižnej

Dátum:                                                                                 apríl 2015

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Inštalácia elektronických zabezpečovacích systémov               

Názov a adresa organizácie:                                           Jablotron Slovakia s.r.o Žilina

 

Dátum:                                                                                 november 2012

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Inštalácia elektronických zabezpečovacích systémov               

Názov a adresa organizácie:                                           Jablotron Slovakia s.r.o Žilina

 

Dátum:                                                                                 november 2008

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         OrCad            

Názov a adresa organizácie:                                           Kysucké nové Mesto