PaedDr. Ľubica Rončáková

samostatná učitelka strednej školy

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: ivana.kubackova@ssnizna.sk

Od –do: 27.08.2008 – trvá
Pracovná pozícia: učiteľka odborných predmetov výtvarného zamerania
Pracovná oblasť: odborné predmety výtvarného zamerania
Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Nižná

Od –do: 07.09.2011 – 31.12.2012
Pracovná pozícia: vedúca výtvarného krúžku ARTKLUB
Pracovná oblasť: činnosť umeleckého zamerania
Názov a adresa zamestnávateľa: Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, Nižná

Od – do 2012 – 2012
Získaná kvalifikácia: doktor pedagogiky / rigorózna skúška
Zameranie: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Názov a adresa organizácie: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Od – do 2003 – 2008
Získaná kvalifikácia: magister
Zameranie: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II.stupeň v kombinácii predmetov slovenský jazyk a literatúra – výtvarná výchova
Názov a adresa organizácie: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Od – do 1998 – 2003
Získaná kvalifikácia: ÚSO
Zameranie: manažér v hoteliérstve
Názov a adresa organizácie: Hotelová akadémia, Námestovo

2010 – 2013
Grafické spracovanie katalógu súťaže: Metamorfózy dreva
Tvorba a grafické spracovanie propagačných materiálov pre SŠ Nižná

2013
Grafické spracovanie a návrh obálky katalógu k výstavám: Miroslav Knap / Farebné sentencie a sentencie fantázie
Grafické spracovanie materiálov k výstavám /kalendár, pohľadnice, banner roll up/: Miroslav Knap

2016
Grafické spracovanie, návrh obálky a prebalu monografie: Miroslav Knap / Raj fantázie a labyrint snov

2018
Grafické spracovanie a návrh obálky monografie: Michal Čajka a kolektív / Klin – obec a jej obyvatelia

2019 – trvá
Grafické spracovanie a návrh obálky monografie: Michal Čajka a kolektív / Dlhá nad Oravou – obec a jej obyvatelia

Ocenenia:

2019
2. miesto – Regionálna súťaž KNIHA ORAVY 2018 v Dolnom Kubíne – kategória odborná literatúra
Michal Čajka a kolektív / Klin – obec a jej obyvatelia (grafické spracovanie)