Bc. Tibor Koňušík

Majster odborného výcviku

Venujem sa slaboprúdovej technike, spájkovaniu a učím odborníkov na CNC programovanie a silnoprúdovú elektrotechniku.

Životné motto: Disciplína je most medzi cieľmi a úspechom.

   
Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: Tibor.konusik@gmail.com
mobil: +421 911 371 209

Odborná prax:

Od –do:                                                                               01.09.2017 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              majster odborného výcviku

Pracovná oblasť:                                                               Programovanie a riadenie CNC, Energetika

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Nižná

Školenia, semináre a stáže:

Dátum:                                                                                 február 2019

Forma:                                                                                 odborné školenie

Zameranie:                                                                         IPC-A-610 – IPC Specialist

Názov a adresa organizácie:                                          Bratislava, Slovensko

Dátum:                                                                                 október 2018

Forma:                                                                                 odborný kurz

Zameranie:                                                                         zabezpečovacia technika – Jablotron

Názov a adresa organizácie:                                          Žilina, Slovensko

Dátum:                                                                                 február 2018

Forma:                                                                                 odborné školenie

Zameranie:                                                                         ELKO EP Slovakia

Názov a adresa organizácie:                                          Nitra, Slovensko