Mgr. Zuzana Gracíková

Učiteľka

Životné motto:  “Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva.” – Albert Einstein

 
Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: gracikovazuzana@gmail.com
telefón:  +421 43 37091 29

Odborná prax:

Od –do:                                                                               08.01.2008 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ odborných predmetov

Pracovná oblasť:                                                               odborné predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná

Vzdelávanie a príprava:

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom   

                                                                                     Flow!Works

Názov a adresa organizácie:                                          Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Excel v praxi

Názov a adresa organizácie:                                          Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Od – do                                                                                               2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne

                                                                                     metódy v práci s deťmi so ŠVP

Názov a adresa organizácie:                                          Informačné centrum mladých ORAVA, Tvrdošín

Od – do                                                                                             2003-2009

Získaná kvalifikácia:                                                         magister

Zameranie:                                                                         učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

                                                                                     Výtvarná výchová

Názov a adresa organizácie:                                          UKF Nitra

Od – do                                                                                               1999-2003                                                         

Zameranie:                                                                         reštaurovanie- štukatérstvo

Názov a adresa organizácie:                                          ŠÚV Kremnica

Školenia, semináre a stáže:

Dátum:                                                                                 február 2018

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Inštruktor zjazdového lyžovania

Názov a adresa organizácie:                                          UMB Mateja Bela Banská Bystrica

Dátum:                                                                                 február 2017

Forma:                                                                                 dekrét

Zameranie:                                                                         člen Celoštátnej odbornej komisie, Kreativita mladých                                            

                                                                                     grafikov

Názov a adresa organizácie:                                          MŠVV a Š Slovenskej Republiky

Dátum:                                                                                 február 2016

Forma:                                                                                 stáž

Zameranie:                                                                         Medzinárodný projekt mladých umelcov

Názov a adresa organizácie:                                          ŽSK a Oravské múzeum Dolný Kubín

Dátum:                                                                                 október 2016

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Adobe InDesing

Názov a adresa organizácie:                                       IT Academy Bratislava

Dátum:                                                                                 október 2013

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Slovenský inštitút mládeže- JUVENTA

Názov a adresa organizácie:                                       MŠVV a Š Slovenskej Republiky

Osobnostné aktivity:

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY

2012- Výtvarné spektrum, Dom kultúry, Námestovo

2014- Výtvarné spektrum, Dom kultúry, Námestovo

 
2015- Čarovný svet grafiky, Oravské osvetové stredisko, Dolný Kubín

2015- Kurnik a Šopa, Dom kultúry, Trstená