Mgr. Zuzana Anderková

Učiteľka odborných predmetov výtvarného zamerania (umeleckých predmetov)

Učím dejiny výtvarnej kultúry a umelecké odborné predmety.
Životné motto: „Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v pravdivosť svojich snov.“
Eleanor Rooseveltová

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: zuzanaanderkova@gmail.com
telefón: +421 43 37091 48

Od –do: 01.09. 2006 – trvá
Pracovná pozícia: učiteľ
Pracovná oblasť: odborné predmety výtvarného zamerania
Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Nižná

Od –do: 31. 8. 2005 – 30. 6. 2006
Pracovná pozícia: učiteľ
Pracovná oblasť: učiteľ vo výtvarnom odbore
Názov a adresa zamestnávateľa: ZUŠ Alexandra Dubčeka, Vranov nad Topľou

 

Od – do 2019 – 2019
Získaná kvalifikácia: II. atestačná skúška
Zameranie: Implementácia projektového vyučovania na hodinách dejín výtvarnej kultúry pri výučbe súčasného grafického dizajnu
Názov a adresa organizácie: KU, Ružomberok

Od – do 2019 – 2019
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelávania
Zameranie: Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet
Názov a adresa organizácie: NSS – e TWINNING, ŽU, Žilina

Od – do 2017 – 2017
Získaná kvalifikácia: bezkreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Edukačná príprava učiteľov pre úplné stredné odborné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie
Názov a adresa organizácie: KU, Ružomberok

Od – do 2016 – 2016
Získaná kvalifikácia: I. atestačná skúška
Zameranie: Implementácia blended learningu na hodinách dejín výtvarnej kultúry pri výučbe postmodernej architektúry
Názov a adresa organizácie: KU, Ružomberok

Od – do 2015 – 2015
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: interaktívne technológie v edukačnom procese
Názov a adresa organizácie: Newport Group, a. s., Bratislava

Od – do 2014 – 2014
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu – Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike
Názov a adresa organizácie: Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava

Od – do 2014 – 2014
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Excel v praxi
Názov a adresa organizácie: MPC, Bratislava

Od – do 2014 – 2014
Získaná kvalifikácia: bezkreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej atestácie
Názov a adresa organizácie: KU, Ružomberok

Od – do 2014 – 2014
Získaná kvalifikácia: kreditná inovácia vzdelávania
Zameranie: Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní
Názov a adresa organizácie: MPC, Bratislava

Od – do 2013 – 2013
Získaná kvalifikácia: kreditná inovácia vzdelávania
Zameranie: Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Názov a adresa organizácie: Informačné centrum mladých Orava, Tvrdošín

Od – do 2012 – 2012
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelávania
Zameranie: Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese
Názov a adresa organizácie: MPC, Bratislava

Od – do 2000 – 2005
Získaná kvalifikácia: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
Zameranie: dejepis – výtvarná výchova
Názov a adresa organizácie: FHPV PU, Prešov

Od – do 1995 – 1999
Získaná kvalifikácia: módny návrhár
Zameranie: Modelovanie a navrhovanie odevov
Názov a adresa organizácie: SPŠO, Svidník

Člen poroty v umeleckých súťažiach:
2018
Alkohol a jeho riziká, projekt podporený Ministerstvom zdravotníctva SR, V.I.A.C. Trstená

2008 – 2016
Kreativita mladých grafikov, celoslovenská výtvarná súťaž pre stredné umelecké školy, SŠ Nižná

Kolektívne výstavy:
2015 – Kurnik & Šopa, Dom kultúry, Trstená
2015 – Čarovný svet grafiky, Oravské osvetové stredisko, Dolný Kubín
2014 – Čarovný svet grafiky, Klub Srubka, Zywiec, Poľsko
2004 – Detské ihriská, Mestské múzeum a galéria Veľký Šariš
2003 – Maľba a hudba, Univerzitná knižnica PU, Prešov
2003 – Lietanie, Mestské múzeum a galéria Veľký Šariš