Mgr. Monika Krileková

Učiteľka anglického jazyka.

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: monikakrilekova@yahoo.com
telefón: +421 43 37091 68

Od – do:                                                         01.09.2004 – trvá

Pracovná pozícia:                                           učiteľka anglického jazyka

  vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov

 

Pracovná oblasť:                                            učiteľ, triedny učiteľ

Názov a adresa zamestnávateľa:                     Spojená škola, Nižná

 

Od – do:                                                    2003 – 2004

Pracovná pozícia:                                         špeditér medzinárodnej prepravy

Pracovná oblasť:                                             Medzinárodná kamiónová doprava

Názov a adresa zamestnávateľa:                      Robin Freight, s.r.o.

Od – do:2019

Získaná kvalifikácia:                                        II. atestačná skúška

Zameranie:                                                       Vyučovanie zamerané na inovačné
technológie vo vyučovaní anglického jazyka

Názov a adresa organizácie:                          KU Ružomberok

 

 

Od – do:                                                        2018

Získaná kvalifikácia:              kreditná aktualizácia v príprave
na II. atestačnú skúšku

Zameranie:                                  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti prípravy
                                                                          na II. atestačnú skúšku

Názov a adresa organizácie:                          KU Ružomberok

 

 

Od – do:2018

Získaná kvalifikácia:                                        I. atestačná skúška

Zameranie:                             Multimédia v príprave na maturitnú skúšku
                                                                          z  anglického jazyka

Názov a adresa organizácie:                          KU Ružomberok

 

 

Od – do:                                                        2017

Získaná kvalifikácia:              kreditná aktualizácia v príprave
                                                                          na I. atestačnú skúšku

Zameranie:                             Vzdelávanie učiteľov v súvislosti prípravy
                                                                           na I. atestačnú skúšku

Názov a adresa organizácie:                          KU Ružomberok

 

Od – do:                                                             2008 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                         vysokoškolské štúdium

Zameranie:                                                        učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Názov a adresa organizácie:                             UKF Nitra

 

Od – do:                                                             2002 – 2003

Získaná kvalifikácia:                                         štátna jazyková skúška

Zameranie:                                                        anglický jazyk

Názov a adresa organizácie:                             Štátna jazyková škola Žilina

Dátum:                            2019

Forma:                                                              medzinárodný projekt, medzinárodná participácia

Zameranie:                                                       “ZACKATHON“ – Projekt o rozvíjaní
podnikateľských zručností pre mládež

Názov a adresa organizácie:            Erasmus Plus, Slovensko, Estónsko, Taliansko

 

 

Dátum:                                                             2018

Forma:                                                              medzinárodný projekt, koordinátor projektu

Zameranie:                                                       “Chodník tradičných remesiel“- Práca s mládežou
 zameraná na tradičné remesláregiónov

Názov a adresa organizácie:                            Erasmus Plus, Poľsko, Slovensko

 

Dátum:                                                             2017

Forma:                                                              medzinárodný projekt, koordinátor projektu

Zameranie:                                                       “Sila kultúry dnes a v minulosti“ – Práca
 s mládežou zameraná na kultúru regiónov

Názov a adresa organizácie:                            Erasmus Plus, Poľsko, Slovensko

 

 

 

Dátum:                                                             2016 – 2017       

Forma:                                                             spolupráca s Fulbrightovou komisiou v rámci
                                                                         programu “English Teaching Assistantship

Zameranie:                                                       koordinátor lektora anglického jazyka

Názov a adresa organizácie:                            J.W.Fulbright Commission, Bratislava                                                                       

 

 

Dátum:                                                              2014

Forma:                                                              kreditná aktualizácia vzdelávania

Zameranie:                                                       lektor ďalšieho vzdelávania v oblasti:
                                                                         Andragogické kompetencie
                                                                         Didaktické kompetencie
                                                                         Sociálne, osobnostné a reflexívne kompetencie

Názov a adresa organizácie:                            Národný ústav celoživotného vzdelávania

 

Dátum:                                                            2014

Forma:                                                             medzinárodný projekt, koordinátor projektu

Zameranie:                                                      “Fakty a sny“ – projekt pre učiteľov zameraný                                  
na prácu s mládežou 

Názov a adresa organizácie:                           Youth in Action, Turecko

 

Dátum:                                                             2012 – 2014

Forma:                                                             medzinárodný projekt, medzinárodná participácia

Zameranie:                                                      “Zručnosti pre budúcnosť, zručnosti pre život“

Názov a adresa organizácie:                           Comenius projekt, Slovensko, Španielsko,
                                                                        Fínsko, Maďarsko, Poľsko

 

Dátum:                                                             2012

Forma:                                                             medzinárodný projekt, medzinárodná participácia

Zameranie:                                                      “Kreativita mládeže“ mládežnícky projekt

Názov a adresa organizácie:                           Youth in Action, Estónsko

 

Dátum:                                                             2012

Forma:                                                             vedecká konferencia

Zameranie:                                                       Cudzie jazyky a kultúry v škole

Názov a adresa organizácie:                            UKF Nitra

 

Dátum:                                                             2008

Forma:                                                           školenie

Zameranie:                                                     Spôsobilosť výkonu funkcie predsedu školskej a

 predmetovej maturitnej komisie

Názov a adresa organizácie:                          NÚCEM Bratislava

Publikačná činnosť

 

Anglický jazyk pre maturantov – https://anjprematurantov.webnode.sk/