Mgr. Martin Skoruša

Mgr. Martin Skoruša

majster odbornej výchovy

 

Učím odborný výcvik prioritne pre odbor programovanie a riadenie CNC strojov

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: martinskorusa@gmail.com
telefón: +421 43 37091 29

Od –do:                                                                                01.09.2016 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              majster odbornej výchovy

Pracovná oblasť:                                                                pedagogický pracovník

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

 

Od –do:                                                                                01.07.2008 – 02.09.2013

Pracovná pozícia:                                                              Elektrikár

Pracovná oblasť:                                                                Montáž, rozvod a údržba vyhradených elektrických zariadení

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   SZČO

Od – do                                                                                2016 – 2019

Získaná kvalifikácia:                                                          magister

Zameranie:                                                                         Učiteľstvo odborných predmetov

Názov a adresa organizácie:                                           VŠ DTI, Dubnica nad Váhom

 

Od – do                                                                                2013 – 2016

Získaná kvalifikácia:                                                          bakalár

Zameranie:                                                                         Učiteľstvo praktickej prípravy

Názov a adresa organizácie:                                           UMB, Banská Bystrica

 

Od – do                                                                                2004 – 2008

Získaná kvalifikácia:                                                          USO

Zameranie:                                                                         spotrebná elektronika

Názov a adresa organizácie:                                           SOUE, Nižná