Mgr. Katarína Pilárová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre SUŠ

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: katarina.pilarova@ssnizna.sk
telefón:  +421 43 37091 29
mobil:
web:  –

Odborná prax:

Od –do:                                                                                01.07.2018 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              zástupkyňa riaditeľa školy pre SUŠ

Pracovná oblasť:                                                                manažment školy

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                                12.03.2012 – 30.06.2018

Pracovná pozícia:                                                              učiteľka

Pracovná oblasť:                                                                anglický jazyk

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                                01.09.2009 – 30.06.2012

Pracovná pozícia:                                                              riaditeľka súkromnej jazykovej školy Flap

Pracovná oblasť:                                                                manažment školy, lektor anglického jazyka

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   JŠ Flap, Dlhá nad Oravou 114, 02755

Od –do:                                                                                január 2011 – jún 2011

Pracovná pozícia:                                                              učiteľka anglického jazyka

Pracovná oblasť:                                                                vzdelávanie

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   SOŠ Istebné, Súkromné Anglické gymnázium Dolný Kubín

Od –do:                                                                                01.07.2007- 31.04.2009

Pracovná pozícia:                                                              zástupkyňa riaditeľa, vedúca marketingu

Pracovná oblasť:                                                                kultúra

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   MsKS Dolný Kubín

Od –do:                                                                                21.01.2007 – 30.06.2007

Pracovná pozícia:                                                              učiteľka anglického jazyka

Pracovná oblasť:                                                                vzdelávanie

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   ZŠ Martina Kukučína

Od –do:                                                                                01.09.2006 – 30.10.2006

Pracovná pozícia:                                                              regionálny manažér n.o. Úsmev ako dar

Pracovná oblasť:                                                                manažment n.o.

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   SPDDD, Dolný Kubín

Od –do:                                                                                01.09.2004 – 31.08.2006

Pracovná pozícia:                                                              pedagóg – vychovávateľ, vedúca ÚPPM

Pracovná oblasť:                                                                vzdelávanie

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   CVČ Domček, Dolný Kubín

Od –do:                                                                                16.09.1996 – 31.08.1998

Pracovná pozícia:                                                              pedagóg – vychovávateľ

Pracovná oblasť:                                                                vzdelávanie

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   CVČ Domček, Dolný Kubín

Vzdelávanie a príprava:

Od – do                                                                                2017 – 2018

Získaná kvalifikácia:                                                          II. atestácia

Zameranie:                                                                         Kulturologické smerovanie vo výučbe cudzích jazykov

Názov a adresa organizácie:                                           Centrum celoživotného vzdelávania KU v Ružomberku

Od – do                                                                                2017 – 2018

Získaná kvalifikácia:                                                          Manažérska akadémia I.

Zameranie:                                                                         manažment a riadenie

Názov a adresa organizácie:                                           Cadet Go, Bratislava

Od – do                                                                                2015 – 2016

Získaná kvalifikácia:                                                          inovačné vzdelávanie  

Zameranie:                                                                         Inovatívne trendy vo vzdelávaní cudzích jazykov

Názov a adresa organizácie:                                           Katedra cudzích jazykov KU v Ružomberku

Od – do                                                                                2015 – 2016

Získaná kvalifikácia:                                                          I. atestácia

Zameranie:                                                                         Projektové vyučovanie na hodinách anglického jazyka

Názov a adresa organizácie:                                           KU v Ružomberku

Od – do                                                                                september 2006 –  máj 2009

Získaná kvalifikácia:                                                        učiteľ Anglického jazyka  a literatúry

Zameranie:                                                                         rozširujúce štúdium

Názov a adresa organizácie:                                           Pedagogická Fakulta UKF v Nitre

Od – do                                                                                september 1998 –  august 2003

Získaná kvalifikácia:                                                          estetika a samostatný študijný odbor etnológia Zameranie:Zameranie:                                               Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích  predmetov

Názov a adresa organizácie:                                           Filozofická fakulta UKF v Nitre

Od – do                                                                                1992 – 1996

Získaná kvalifikácia:                                                          gymnaziálne vzdelanie

Zameranie:                                                                         všeobecné

Názov a adresa organizácie:                                           Gymnázium M. Hattalu v Trstenej

Školenia, semináre a stáže:

Dátum:                                                                                 október 2018

Forma:                                                                                 stáž, mobilita pracovníkov v OVP

Zameranie:                                                                         Manažment školy, projektový manažment, výučba cudzích

                                                                                     jazykov

Názov a adresa organizácie:                                           VCVTC, Veimela, Estónsko

Dátum:                                                                                 november 2014

Forma:                                                                                 stáž, mobilita pracovníkov v OVP

Zameranie:                                                                         Projektový manažment

Názov a adresa organizácie:                                           VCVTC,Vorumaa, Estónsko

Dátum:                                                                                 október 2012

Forma:                                                                                  mobilita pracovníkov v OVP Comenius

Zameranie:                                                                         medzinárodná mobilita

Názov a adresa organizácie:                                           SŠ Almendralejo, Španielsko

Dátum:                                                                                 máj 2008  

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                        Tvorba európskych projektov pomocou matice logického

                                                                                     rámca

Názov a adresa organizácie:                                           EVC, Banská Bytrica

Dátum:                                                                                 máj 2006

Forma:                                                                                 medzinárodné školenie

Zameranie:                                                                         Direct Participation and Project Management

Názov a adresa organizácie:                                           NK, Grasden, Rakúsko

Dátum:                                                                                 júl 2005

Forma:                                                                                 medzinárodné školenie

Zameranie:                                                                         Letná škola EU integrity

Názov a adresa organizácie:                                           NK, Esbjerg, Dánsko

Dátum:                                                                                 jún – september 2005

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Kurz podvojného účtovníctva, mzdové účtovníctvo

                                                                                     a skladové hospodárstvo

Názov a adresa organizácie:                                           Akadémia vzdelávania, Dolný Kubín

Osobnostné aktivity:

Projektový manažér v projektoch:

marec – máj 2019

Art and culture – Postcards of my hometown ( Slovensko, Portugalsko )

Poskytovateľ: EÚ,  E- twinning

2018-2020

ZACKATHON, ( Slovensko, Taliansko, Estónsko )

Poskytovateľ: EÚ,  Erasmus+K2, mobility pracovníkov

2017-2018

Learning for practise, ( Slovensko, Estónsko )

Poskytovateľ: EÚ,  Erasmus+K2, mobility pracovníkov v OVP

2014-2015

Learning for future, ( Slovensko, Estónsko )

Poskytovateľ: EÚ,  Erasmus+K2, mobility pracovníkov v OVP

2012 – 2014

Comenius školské partnerstvá, ( Slovensko, Poľsko, Fínsko, Maďarsko, Španielsko )

Poskytovateľ: EÚ, Comenius

2011 – 2012

Europian Volunteers, fotografická výstava, medzinárodná iniciatíva mladých, ( Slovensko, Estónsko )

Poskytovateľ: EU, Mládež v akcii

2010 – 2011

Make It Free, medzinárodné školenie, ( Slovensko, Poľsko, Česko, Estónsko, Litva, Taliansko, Španielsko )

Poskytovateľ: EÚ, Mládež v akcii

2009 – 2010

Z truhlice starej matere, fotografická výstava, medzinárodná iniciatíva mladých, ( Slovensko, Portugalsko )

Poskytovateľ: EÚ, Mládež v akcii

2009 – 2010

Rovnosť v 20. a 21. storočí, medzinárodná mládežnícka výmena, ( Slovensko, Portugalsko, Taliansko )

Poskytovateľ: EÚ, Mládež v akcii

2009 – 2010

Clown, medzinárodná mládežnícka výmena, ( Slovensko,Belgicko, Portugalsko, Taliansko )

Poskytovateľ: EÚ, Mládež v akcii

2007 – 2009

Klub Flap, iniciatíva mladých,

Poskytovateľ: EÚ, Mládež v akcii

Manažér a lektor odborných školení:

September 2010- apríl 2014

Školiteľka národného projektu KomPrax

Poskytovateľ: EÚ, Iuventa, Bratislava

Marec 2009

Medzinárodné školenie pracovníkov s mládežou Make It Free

Poskytovateľ: EÚ, Mládež v akcii, OZ Flap- Slovensko, Hodina-H- Česko, Ambiente Sociale- Taliansko

Lektorská a publikačná činnosť:

Lektorská činnosť:

Publikačná činnosť:

Členstvo a funkcie v odborných inštitúciách,  alebo zväzoch: 

Členka Asociácie rusistov od roku 2015 – 2019