Mgr. Katarína Parišová

Učiteľ odborných predmetov

Životné motto: ,,Učíme sa pre život, nie pre školu.“  Seneca
Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: katka.parisova@pobox.sk
telefón:  +421 43 37091 29

Odborná prax:

Od –do:                                                                               01.09.2005 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ odborných predmetov

Pracovná oblasť:                                                               odborné predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná

Od –do:                                                                               01.09.2001 – 31.08.2005

Pracovná pozícia:                                                             učiteľ

Pracovná oblasť:                                                               predmety výtvarná výchova a anglický jazyk

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Zš Liesek, Staničná 324, 027 12 Liesek

Od –do:                                                                               01.09.2001 – 31.08.2003

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ

Pracovná oblasť:                                                                               výtvarný odbor

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  ZUŠ Trstená, Odbojárov 953, 028 01 Trstená

Vzdelávanie a príprava:

Od – do                                                                                               2016– 2018

Získaná kvalifikácia:                                                         Prvá atestácia

Zameranie:                                                                         Využitie projektového vyučovania na hodinách           

                                                                                     navrhovania

Názov a adresa organizácie:                                          Katolícka univerzita, Ružomberok

Od – do                                                                                               2016 – 2016

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Edukačná príprava pedagogického a odborného              

                                                                                     zamestnanca na vykonanie prvej atestácie

Názov a adresa organizácie:                                          Katolícka univerzita, Ružomberok

Od – do                                                                                               2015 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Newport Group, a.s., Bratislava

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec

                                                                                     a ich aplikovanie do ŠVP

Názov a adresa organizácie:                                          Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre  

                                                                                     učiteľov SOŠ

Názov a adresa organizácie:                                          Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom   

                                                                                     Flow!Works

Názov a adresa organizácie:                                          Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Excel v praxi

Názov a adresa organizácie:                                          Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Od – do                                                                                               2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne

                                                                                     metódy v práci s deťmi so ŠVP

Názov a adresa organizácie:                                          Informačné centrum mladých ORAVA, Tvrdošín

Od – do                                                                                               1993 – 1999

Získaná kvalifikácia:                                                         magister

Zameranie:                                                                         filozofia- výtvarná výchova

Názov a adresa organizácie:                                          UMB v Banskej Bystrici

Od – do                                                                                               1989 – 1993

Získaná kvalifikácia:                                                         učiteľ

Zameranie:                                                                         učiteľstvo pre materské školy

Názov a adresa organizácie:                                          SPŠ, Turčianske Teplice

Školenia, semináre a stáže:

Dátum:                                                                                 4. -12. Júl 2019

Forma:                                                                                 medzinárodný tréningový kurz

Zameranie:                                                                         Coaching in Youth Work

Názov a adresa organizácie:                                       Project Zackhaton, Erasmus, Hereby Rouge Youthwork

                                                                                     Centre, Estónsko  

Dátum:                                                                                 február 2015

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Funkcia predsedu školskej maturitnej komisie

Názov a adresa organizácie:                                          NÚCEM, Bratislava

Dátum:                                                                                 jún 2006

Forma:                                                                                 kurz

Zameranie:                                                                         Využitie informačných a komunikačných technológií

                                                                                     v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Asociácia projektu Infovek- API, mc.edu, s.r.o, Bratislava

Osobnostné aktivity:

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY

1999- Výber z tvorby, Pamätník SNP, Banská Bystrica

2001- Výber z tvorby, Oravský hrad, Oravský Podzámok

2012- Výtvarné spektrum, Dom kultúry, Námestovo

2012- Výtvarné spektrum, Kysucké múzeum, Čadca

2012- Výtvarné spektrum, Art centrum synagóga , Trenčín

2014- Výtvarné spektrum, Dom kultúry, Námestovo

2014- Výtvarné spektrum, Dom kutúry, Turzovka

2014- Čarovný svet grafiky, Klub Srubka, Zywiec, Poľsko

2015- Čarovný svet grafiky, Oravské osvetové stredisko, Dolný Kubín

2015- Výtvarné spektrum, Oravské osvetové stredisko DK, Oravská Polhora

2015- Kurnik a Šopa, Dom kultúry, Trstená