Mgr. Katarína Mlichová

učiteľka

Učím všeobecno-vzdelávacie predmety anglický jazyk a náboženskú výchovu.

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: mlichova@post.sk
telefón: +421 43 37091 76

Od –do: 01.09.2018 – trvá
Pracovná pozícia: učiteľka
Pracovná oblasť: všeobecno-vzdelávacie predmety
Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Nižná

Od –do: 01.09.2012 – 31.07.2018
Pracovná pozícia: učiteľka
Pracovná oblasť: všeobecno-vzdelávacie predmety
Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola, Námestovo

Od –do: 13.02.2012 – 30.06.2012
Pracovná pozícia: učiteľka
Pracovná oblasť: všeobecno-vzdelávacie predmety
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Zákamenné

Od –do: 09.09.2004 – 31.07.2005
Pracovná pozícia: učiteľka
Pracovná oblasť: všeobecno-vzdelávacie predmety
Názov a adresa zamestnávateľa: Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Námestovo

Od – do 2016 – 2016
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Základný zjazdový výcvik pre pedagogických
zamestnancov – inštruktorov lyžovania
Názov a adresa organizácie: MPC, Bratislava

Od – do 2014 – 2014
Získaná kvalifikácia: kreditná inovácia vzdelania
Zameranie: Tvorba a vyhodnotenie školského testu
Názov a adresa organizácie: MPC, Bratislava

Od – do 2013 – 2013
Získaná kvalifikácia: kreditná inovácia vzdelania
Zameranie: Interaktívna tabuľa v edukačnom procese
Názov a adresa organizácie: MPC, Bratislava

Od – do 2012 – 2012
Získaná kvalifikácia: štátna jazyková skúška
Zameranie: anglický jazyk
Názov a adresa organizácie: Štátna jazyková škola, Žilina

Od – do 2007 – 2008
Získaná kvalifikácia: FCE certifikát
Zameranie: anglický jazyk
Názov a adresa organizácie: University of Cambridge, Londýn

Od – do 2005 – 2005
Získaná kvalifikácia: Osvedčenie
Zameranie: Využitie informačných a komunikačných technológií
v práci učiteľa
Názov a adresa organizácie: Asociácia projektu INFOVEK – API, Bratislava

Dátum: 2014, 2015
Forma: eTwinning projekt
Zameranie: spolupráca s partnerskou školou
Názov a adresa organizácie: Pordenone, Taliansko

Dátum: 2006 – 2011
Forma: zahraničný pobyt
Zameranie: študijno – pracovný
Názov a adresa organizácie: Londýn, Anglicko