Mgr. Jaroslav Daňa

Učiteľ telesnej a športovej výchovy

Venujem sa športu a učím telesnú a športovú výchovu.

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: jaroslavdana@azet.sk
telefón:  +421 43 37091 29
mobil: +421902593363 

Odborná prax:

Od –do:                                                           01.09.2006 – trvá

Pracovná pozícia:                                            učiteľ

Pracovná oblasť:                                              Telesná a športová výchova

Názov a adresa zamestnávateľa:                      Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                           01.09.2006  – 30.06.2008

Pracovná pozícia:                                            MOV

Pracovná oblasť:                                              mechanik- elektrotechnik

Názov a adresa zamestnávateľa:                      Spojená škola, Nižná

Vzdelávanie a príprava:

Od – do                                                           2015 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                      Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                             Newport Group,a.s.,Bratislava

Od – do                                                           01.02.2011

Získaná kvalifikácia:                                         Snoubordingový inštruktorský kurz

Zameranie:                                                      Osvedčenie

Názov a adresa organizácie:                             Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Od – do                                                           2006 – 2009

Získaná kvalifikácia:                                         Bakalár

Zameranie:                                                      Učiteľstvo telesnej výchovy

Názov a adresa organizácie:                             Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Od – do                                                           2009 – 2011

Získaná kvalifikácia:                                         Magister

Zameranie:                                                      Učiteľstvo telesnej výchovy

Názov a adresa organizácie:                             Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Od – do                                                            2002 – 2006

Získaná kvalifikácia:                                         maturitné vysvedčenie a výučný list

Zameranie:                                                      mechanik – elektrotechnik

Názov a adresa organizácie:                             SOUE, Nižná

Školenia, semináre a stáže:

Dátum:                                                                        17.04.2007

Forma:                                                            osvedčenie

Zameranie:                                                      Kurz civilnej ochrany učiteľov SŠ

Názov a adresa organizácie:                             Žilinský samosprávny kraj Komenského č.48, 011 09                Žilina

Osobnostné aktivity:

Aktívny hráč futbalového klubu FK Nižná ( 5.liga sever skupina B) – trvá

Florbalový tréner FBK Nižná 2017/2018 (najvyššia slovenská súťaž).

Futbalový tréner dorastu FK Nižná ročníky 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 (5.liga dorast)

Aktívny hráč florbalového klubu FBK Tvrdošín v ročníkoch 2011/2012 a 2012/2013 (extraliga muži).

Osobné úspechy:

V roku 2007, 2008, 2009 – amatérsky majster Českej republiky vo florbale.

Ako tréner dorastu v ročníku 2016/2017 som postúpil do vyššej súťaže 4.liga.

Ako asistent trénera sme sa umiestnili v sezóne 2017/2018 s FBK Nižná na 3.mieste na Slovensku.

So študentami SŠ Nižná sme sa na majstrovstvách Slovenska vo futsale SŠ umiestnili  v ročníku 2016/2017 na 4.mieste.