Mgr. Ján Suško

Mgr. Ján Suško
učiteľ odborných umeleckých predmetov na strednej umeleckej škole

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: jansusko@centrum.sk
telefón: +421 43 37091 38,+421903884742  
web www.joachan.com

Od –do: 01.09.2006 – trvá
Pracovná pozícia: učiteľ odborných predmetov
Pracovná oblasť: pedagóg
Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Nižná

Od –do: 01.03.1995 – 31.06.2006
Pracovná pozícia: učiteľ výtvarného odboru
Pracovná oblasť: pedagóg
Názov a adresa zamestnávateľa: ZUŠ Ivana Ballu 1270/6, 02601 Dolný Kubín

Od –do: 01.09.1994 – 28.02.1995
Pracovná pozícia: propagačný výtvarník
Pracovná oblasť: výtvarník, propagácia
Názov a adresa zamestnávateľa: Firma Dúha, 02601 Dolný Kubín

Od –do: 01.10. 1994 – 31.07.1995
Pracovná pozícia: redaktor regionálneho spravodajstva
Pracovná oblasť: spravodajské oddelenie
Názov a adresa zamestnávateľa: Redakcia denníka Smer dnes Banská Bystrica

Od –do: 01.08. 1991 – 31.10.1994
Pracovná pozícia: výtvarný redaktor, zástupca šéfredaktora
Pracovná oblasť: redigovanie a grafická úprava periodika
Názov a adresa zamestnávateľa: Redakcia Orava, Dolný Kubín

Od –do: 01.01.1991 – 31.07. 1991
Pracovná pozícia: šéfredaktor
Pracovná oblasť: redigovanie periodika
Názov a adresa zamestnávateľa: Redakcia novín Kubín, Mestský úrad Dolný Kubín

Od –do: 01.04.1986 – 01.01.1991
Pracovná pozícia: výtvarník
Pracovná oblasť: propagačné výtvarníctvo
Názov a adresa zamestnávateľa: JRD 1.máj Oravská Poruba

Od –do: 01.09.1980 – 01.01.1986
Pracovná pozícia: žeriavnik na liacom poli
Pracovná oblasť: riadič pracovného stroja
Názov a adresa zamestnávateľa Oravské ferozliatinárske závody Istebné

Od – do 2016
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Preventívne stratégie zvládania stresu a vyhorenia v
pedagogickom povolaní
Názov a adresa organizácie: MPC Bratislava

Od – do 2016
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelávania
Zameranie: Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec
a ich aplikovanie do ŠKVP –   Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR
Názov a adresa organizácie: Štátny inštitút vzdelávania Bratislava

Od – do 2016
Získaná kvalifikácia: II. kvalifikačná skúška – atestácia
Zameranie: Výtvarný plenér a jeho ďalšie využitie vo vyučovacom
procese na strednej umeleckej škole
Názov a adresa organizácie: KU Ružomberok

Od – do 2015
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Informačná bezpečnosť v škole
Názov a adresa organizácie: MPC Bratislava

Od – do 2015
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania , predatestačné
Zameranie: Výtvarný plenér a jeho ďalšie využitie v projektovom
vyučovaní na strednej umeleckej škole
Názov a adresa organizácie: KU Ružomberok

Od – do 2014
Získaná kvalifikácia: Využívanie IKT vo vyučovaní
Zameranie: Teória farieb a technika maľby akvarelom
Názov a adresa organizácie: MPC Bratislava

Od – do 2014
Získaná kvalifikácia: IKT zručnosti ped. zamestnancov
Zameranie: Základné výtvarné elementy
Názov a adresa organizácie: MPC Bratislava

Od – do 2014
Získaná kvalifikácia: aktualizačné vzdelávanie
Zameranie: Excel v praxi
Názov a adresa organizácie: MPC Bratislava

Od – do 2014
Získaná kvalifikácia: aktualizačné vzdelávanie
Zameranie: Technický postup pri olejomaľbe krajiny
Názov a adresa organizácie: MPC Bratislava

Od – do 2010
Získaná kvalifikácia: Osvedčenie
Zameranie: Spôsobilosť na výkon funkcie predsedu školskej mat. komisie, predsedu predmetovej mat. komisie a hodnotiteľa
výsledkov ext. častí skúšok alebo testovania
Názov a adresa organizácie: NÚCEM Bratislava

Od – do 2006
Získaná kvalifikácia: Certifikát využitie IKT v práci učiteľa s celoštátnou
Zameranie: pôsobnosťou
Názov a adresa organizácie: Infovek API

Od – do 2004 – 2006
Získaná kvalifikácia: učiteľ odborných umeleckých predmetov
Zameranie: výtvarná výchova
Názov a adresa organizácie: Katolícka univerzita Ružomberok

Od – do 1981 – 1986
Získaná kvalifikácia: Magister
Zameranie: kulturológia
Názov a adresa organizácie: Filozofická fakulta univerzity Komenského Bratislava

Od – do 1980
Získaná kvalifikácia: Riadič pracovného stroja – kurz
Zameranie: Žeriavnický preukaz A4, najvyššia trieda, žeriav s dvoma
zdvihmi
Názov a adresa organizácie: OFZ Istebné

Od – do 1973 – 1977
Získaná kvalifikácia: USV
Zameranie: všeobecné vzdelanie
Názov a adresa organizácie: Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín

Osobnostné aktivity: Výstavy

Inšpirovaní Oravou DOLNÝ KUBÍN  2018 (KOLEKTÍVNA)

Tempus elapse Dolný Kubín OKS (autorská) 2018

Spacar po Orawie Slovenský kultúrny inštitút Varšava 2017 (autorská)

Oravským chodníčkom  Trstená 2016 (autorská)

Putovanie duší Oravská Polhora 2016 (autorská)

Putovanie duší Trstená, 2015 (autorská)
Inšpirácie – Kolektívna výstava oravských výtvarníkov a výtvarníkov z Turca MsKs Dolný Kubín ročník: 1996,1997,1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ,2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011 ,2012, 2013, 2014, 2015, 2016,201, 2018
Jednota protikladov 2015 OKS Dolný Kubín (spolu s Mgr. art. M. Knapom)
Čarovný svet grafiky 2015 OKS Dolný Kubín (spolu so študentmi Strednej umeleckej školy v Nižnej)
Čarovný svet grafiky Žiwiec 2015 ( spolu so študentmi Strednej umeleckej školy v Nižnej)
Mystérium Oravskej  krajiny 2014 Dom kultúry Námestovo (autorská)
Harmagedon Dolný Kubín 2011 (autorská)
Moji súkromní démoni Námestovo dom kultúry 2010 (autorská)
Výber z toho čo  ostalo SŠ Nižná 2008 (autorská z príležitosti živ. jubilea)
Reprezentácia výtvarníkov z Dolného Kubína Nowy Targ 2005 (kolektívna)
 Artystyczne prezentacije  tvórcov Slovacja Limanowa 2004 (kolektívna)
Výtvarné spektrum Warszava 2000 (kolektívna)
Akvarel 2000, výstava prác v rámci projektu Open Doors, Guirgiu Rumunsko (autorská)
Výtvarný Ružomberok 1992 (kolektívna)
Motívy z Oravy  1988  OKS Dolný Kubín   (autorská)
Výber z tvorby  Klub mladých Dolný Kubín 1986  (autorská)
Tvorba mladých Dolný Kubín  1982 (kolektívna)

Členstvo a funkcie v odborných inštitúciách,  alebo zväzoch
1996 – 2007 Výtvarné združenie OZ Inšpirácie – podpredseda
1987 – 1993 Československý zväz novinárov – člen
1993 – 2002 Slovenský syndikát novinárov – člen
Ocenenia:
2000 Medaila Art brevis za výstavu akvarelov Guirgiu Rumunsko
1985 Bronzová Jánskeho plaketa
1991 Strieborná Jánskeho plaketa

Ćlenstvo v porote :
2019 Vesmír Očami detí výtvarná súťaž regionálna – predseda
2019 O najkrajšiu kraslicu- celoslovenská – člen
2018 Vianočná pohľadnica medzinárodná – člen

Dátum:                                                                                 február 2019

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Internetový marketing školy

Názov a adresa organizácie:                                           Než zazvoní, Brno

Dátum:                                                                                 november 2018

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                        Cez storytelling k inklúzii

Názov a adresa organizácie:                                           Eduma, Bratislava

Dátum:                                                                                december 2015, február 2016

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Adaptovaná švajčiarska metodika analýzy potrieb                                                                                 zamestnávateľov

Názov a adresa organizácie:                                           Schweiz EHB

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava

Dátum:                                                                                 október 2015

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole

Názov a adresa organizácie:                                       Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava

Dátum:                                                                                 apríl 2015, november 2015

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových

poradcov na stredných odborných školách

Názov a adresa organizácie:                                           Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava

Dátum:                                                                                 december 2014, január 2015

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Interaktívne technológie v edukačnom procese

Názov a adresa organizácie:                                           Newport Group, a. s. Bratislava

Dátum:                                                                                 február 2015, marec 2015

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                           Newport Group, a. s. Bratislava