Mgr. Eva Káziková

Učiteľka anglického jazyka

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: evakazikova@centrum.sk
Telefón do školy:  5381 405
Telefón domov:  532 2470  (do 20.00 hod.)

Vzdelanie:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici , odbor: európske kultúrne štúdiá

Doklad o vzdelaní: Diplom

Katolícka univerzita v Ružomberku

Doklad o vzdelaní: Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti

Štátna jazyková škola v Žiline

Doklad o vzdelaní: Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške z anglického jazyka

University of Cambridge – International Examinations

Doklad o vzdelaní: First Certificate in English

Ďalšie vzdelávanie:

  • Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa

Doklad o vzdelaní: Osvedčenie

  • Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese

Doklad o vzdelaní: Osvedčenie

Členstvo a funkcie v iných odborných inštitúciách:

  • Predsedníčka Školskej rady pri Základnej umeleckej škole Tvrdošín