Mgr. art. Miroslav Knap

Učiteľ odborných umeleckých predmetov na strednej umeleckej škole.

 

 

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: knap1@centrum.sk
telefón: +421 43 37091 38
mobil: +421903 517 170
web: www.knap.sk

Od –do:                                                                               01.09.2005 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ

Pracovná oblasť:                                                                               učiteľ umeleckých predmetov

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Hattalova 471, 207 43 Nižná

 

Od –do:                                                                               01.09.1997 –  trvá

Pracovná pozícia:                                                        učiteľ výtvarného odboru

Pracovná oblasť:                                                                             výtvarník, propagácia

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  ZUŠ Trstená  Odbojárov 953, 028 01

 

Od –do:                                                                               01.09.1997 – 01.09.2004

Pracovná pozícia:                                                             učiteľ

Pracovná oblasť:                                                                               učiteľ umeleckých predmetov

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  SOUeNižná, Hattalova 471, 207 43 Nižná

Od – do                                                                                               2016

Získaná kvalifikácia:                                                         aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Analýza vybranej efektívnej preventívnej stratégie  na

elimináciu stresu v školskom prostredí

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Bratislava

 

Od – do                                                                                               2016

Získaná kvalifikácia:                                                         II. kvalifikačná skúška – atestácia

Zameranie:                                                                         Využitie medzipredmetových vzťahov pri zefektívnení

                                                                                     tvorby grafiky a ilustrácie na strednej umeleckej škole

Názov a adresa organizácie:                                          KU Ružomberok

 

 

 

Od – do                                                                                        2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Informačná bezpečnosť v škole –Zákon o ochrane

                                                                                    osobných údajov pre žiakov na strednej škole

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Bratislava

 

Od – do                                                                                               2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Nové vzťahy medziNSK a ŠKVP

Názov a adresa organizácie:                                          ŠIOV odborného vzdelávania Bratislava

 

Od – do                                                                                               2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania  – predatestačné štúdium

Zameranie:                                                                         Využitie medzipredmetových vzťahov pri zefektívnení 

                                                                                     tvorby grafiky a ilustrácie tvorby  na strednej umeleckej

škole

Názov a adresa organizácie:                                          KU Ružomberok

 

Od – do                                                                                               2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania – Využívanie IKT vo

vyučovaní

Zameranie:                                                                         Grafika – Technologický postup pri práci v grafickej

technike

Názov a adresa organizácie:                                          MPC  Bratislava

 

Od – do                                                                                               2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Slovenský dizajn vo svete

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Bratislava

 

Od – do                                                                                               2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Vyhodnotenie školskej dochádzky

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Bratislava

 

Od – do                                                                                               2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Excel v praxi

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Bratislava

 

Od – do                                                                                               2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Tvorba maturitných tém pre teoretickú časť odbornej

                                                                                     zložky  maturitnej skúšky pre ŠO propagačná

                                                                                     grafika Grafické techniky

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Bratislava

 

Od – do                                                                                               2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Grafické techniky

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Bratislava

 

Od – do                                                                                               2013

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Využitie multisenzoriálnych metód vo vyučovaní

                                                                                     v predmete počítačová grafika so žiakom so špeciálnymi 

                                                                                     výchovno – vzdelávacimi potrebami

Názov a adresa organizácie:                                          ICM Orava Tvrdošín

 

Od – do                                                                                               2010

Získaná kvalifikácia:                                                          Osvedčenie

Zameranie:                                                                         Spôsobilosť na výkon funkcie predsedu školskej  

maturitnej komisie, predsedu predmetovej MK

a hodnotiteľvýsledkov ext. častí skúšok  alebo testovania

Názov a adresa organizácie:                                          NÚCEM Bratislava

 

Od – do                                                                                               2006

Získaná kvalifikácia:                                                         inovačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Certifikát využitie IKT v práci učiteľa s celoštátnou

pôsobnosťou

Názov a adresa organizácie:                                          Infovek API

 

Od – do                                                                                               2002

Získaná kvalifikácia:                                                         I. kvalifikačná skúška – atestácia

Zameranie:                                                                         Návrh učebnej pomôcky

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Banská Bystrica

 

Od – do                                                                                               2001

Získaná kvalifikácia:                                                         Osvedčenie o absolvovaní prípravy vedúcich

                                                                                     pedagogických pracovníkov

Zameranie:                                                                         Strategické zámery v riadení našej školy

Názov a adresa organizácie:                                          MC Banská Bystrica

 

Od – do                                                                                               1991 – 1997

Získaná kvalifikácia:                                                         Magister umenia

Zameranie:                                                                         Voľná grafika a knižná ilustrácia

Názov a adresa organizácie:                                          Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

 

Od – do                                                                                               1988 – 1991

Získaná kvalifikácia:                                                         USO

Zameranie:                                                         odborné vzdelanie

Názov a adresa organizácie:                                          Stredná umelecko-priemyselná škola Kremnica

 

Autorské výstavy:

1994   Netradičné formy umenia, Piešťany
1997   Art reuma, Námestovo
1998   Moje sny, Námestovo
2000   Pozvanie do krajiny zázrakov, kde je všetko dovolené, Martin (Hoechst-Biotika)
2001   Vitajte v mojom kráľovstve, Art galéria u Bullov,Liptovský Mikuláš
2002   Humor v galérii, Východoslovenská galéria, Košice
2003   Kresba, grafika a ilustrácia, Topoľčany
2003   V zajatí snov, Oravská galéria, Dolný Kubín
2005   Pantagruelovská kronika, Galéria Artotéka, Bratislava
2006   Ex libris, kresby, grafika, Medzinárodné kultúrne centrum, Drážďany (Nemecko)
2007   Výber z tvorby, Námestovo

2009   Galéria BCPB, Bratislava

2009   Radisson SAS Carlton Hotel, Bratislava

2009   Bratislavský hrad, Bratislava

2010   Magickým okom umelca, Galéria Márie Medveckej, Tvrdošín

2010   Mystický svet, Oravský hrad, Oravský Podzámok

2010   Majster monštruóznej duše, ART GALÉRIA Schürger, Tvrdošín

2011   Snívanie v priamom prenose, Galéria M locusarte, Žilina

2011   Strom radosti, Strom smiechu, Galéria Michalský dvor, Bratislava

2011   Magická brána , Galeria GRODZKA, Krakov, Poľsko

2012   Miroslav Knap,  Galéria DIANA, Uppsala, Švédsko

2013   Farebné sentencie, ART Galéria Schürger, Tvrdošín, Slovensko
2013   Rozhovory o snoch, Oravský hrad, Oravský podzámok, Slovensko
2013   Divadlo duše, Galéria M.Galandu,Turčianske Teplice, Slovensko
2014   Svet imaginácie a snov, Slovenský inštitút vo Viedni, Rakúsko
2014   Zemeguľa fantázie, BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava,

           Slovensko

2014   Sen sveta, 23.ročník Konzulárnych dní mesta Lyon pod záštitou Slovenského inštitútu

            v Paríži, LYON, Francúzko
2014    Zrkadlo duše, SAMINA ,Apollo Business Centrum,Bratislava, Slovensko

2015    Raj fantázie, TeatrNowy v ZABRZE, Poľsko

2015    Closvetová výstava EXPO Miláno, Taliansko

2015    Raj fantázie a labyrint snov, Galéria M.A.Bazovského Trenčín, Slovensko

2016    Svet v obraze, Žilinský samosprávny kraj, Žilina, Slovensko

2016    Ukryté v duši, Oblastná galéria P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Slovensko

2016    Oravský hrad oćamiM.Knapa, Oravské Múzeum P.O.Hviezdoslava – Turzov Palác,

            Slovensko

2017    Divadlo nášho sveta, Dom kultúry, Trstená, Slovensko

2017    Farebné sny, Slovenský inštitút vo Waršawe, Poľsko

2017    Benefičná výstava, Galéria Lepší svet, Bratislava, Slovensko

2017    Miroslav Knap, Neogotický renesančný kaštiel , Galanta, Slovensko

2018    Abeceda Fantázie, Turčianska Galéria, Martin, Slovensko

 

Kolektívne  výstavy:

1993 – VoxHumana. Česká republika
– Ex Libris Biennale Van DenKleingrafiek. Sint Niklaas, Belgicko
– Ex Libris Tentoonstelling, Druken papier. Holandsko
1994 – Ex Libris FrancoisRabelais. Francúzsko
– Satyrikon. Poľsko
– Salón mladých ilustrátorov, Seine-Saint-Denis, Paríž, Francúzsko
1995 – Ex Libris Biennale Van DenKleingrafiek. Ecology. Belgicko
– 1. Trienále Ex Libris. Bratislava
– 1. Bienále knižného umenia v Martine. Martin
– 17. Bienále ilustrácií a typografií v Brne. Česká republika
– International Ankara Festival. Turecko
– Ex Libris v Brne AFAaD. Česká republika
– TheWorld of Ex Libris. Beograd, Juhoslávia
– D.Kállay, I.Piačka a študenti VŠVU, Havířov, Česká republika
1997 – Ex Libris CompetitionTillUlenspiegel in Dame. Belgicko
– Exhibition of Ex Libris Hoogtepunten van de dedendaagseEuropse Ex
libriskunstk. Belgicko
– 2. Bienále ilustrácií a typografií v Martine.
1998 – 2. Trienále Ex Libris. Bratislava
1999 – International Ex libris competition in Belegrad – 800th year of theHilandar
1999 – HOROSKOPY – M.Knap,V.Gažovič,J.Brázda ,EPREUVE D ARTISTE,Antwerpe Belgicko
2000 – International Concorso Ex libris „Giubileo 2000″, Pescara, Taliansko
2001 – Současná slovenská grafika , GalerieHOLLAR,Praha ,Česká republika
2001 – 3. Trienále Ex Libris – Bratislava
2003 – VII.Trienále drobnej plastiky a kresby ,SBM-Galéria J.Kollára, Slovensko
          – 5. Medzinárodné grafické sympózium, Moravany nad Váhom
2004 – 4. Trienále Ex libris – Bratislava
– Galéria P.M.Bohúňa -Liptovský Mikuláš
– Vila Dr. Lisku Balneologické múzeum – Piešťany,
– Umelecká beseda – Bratislava
– Ateliergalerie In denGergruben, NeusiedlamSee-Rakúsko
2005 – Indonezia- India-Malajzia -Lotyšsko- Estonsko- Litva – Súčasná Slovenská grafika
2007 – Išpirácie , MSKS Dolný Kubín
2008 – Išpirácie , MSKS Dolný Kubín
2009 – Išpirácie , MSKS Dolný Kubín
2010 – FINESTRE APERTE – OMAGGIO AL FUTURISMO CECO -Nevera Hall in Saronno, Taliansko
2010 – Reflexie II. výber, Kaštieľ Oščadnica, Slovensko
2010 – Kiwanis bábiky pomáhajú, Bibiana, Malá galéria, Bratislava, Slovensko
2010 – Salon UBS 2011, Bratislavský hrad-západná terasa, Umelecká Beseda Slovenská, Bratislava, Slovensko
2011 – Umelecká beseda Slovenská, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Fond výtvarných umeníARTMISIA 90 1921-2011, Dom umenia, Bratislava
2011 – Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy – BIB 2011 ,Bratislava ,Slovensko
2011 – Išpirácie , MSKS Dolný Kubín
2012 – P-ART-ITÚRA  – DOM UMENIA NOC ,Bratislava ,Slovensko
2012 – Galeria Na šindli – Stará Bystrica ,Slovensko
2012 – 8.tvorivé sympózium KAREL MAY, Galéria Slovenského rozhlasu –       Bratislava,Slovensko
2012 – Výber z tvorby – Hotel Park – Dolný Kubín , Slovensko
2012 – Išpirácie , MSKS Dolný Kubín
2013 – Identifikačný kód Slovenska – Retrospektíva, Dom umenia, Bratislava2013 – Išpirácie, MSKS Dolný Kubín, Slovensko

2014 – Súčasné slovenské moderné umenie, Slovenský inštitút v Moskve, Rusko

2014 – Išpirácie, MSKS Dolný Kubín, Slovensko

2014 – Kiwanis bábiky pomáhajú, Bibiana, Malá galéria, Bratislava, Slovensko

2015 – Podoby maľby  (Zo súčasného slovenského maliarstva). Warszawa,

          Slovenský inštitút (Poľsko)

2016 – Orava v Liptove, Liptovské kultúrne centrum, Liptovský Mikuláš, Slovensko

2017-  Po stopách Jantárovej cesty, ART Galéria Schürger, Tvrdošín

 Inšpirácie , MSKS Dolný Kubín, Slovensko

2019 – Biennále Ex libris Sint-Nikllas , Belgicko

Ocenenia:

1993   VOX HUMANA – Ostrava, tretie miesto, Česká republika
1994   GAZ DE FRANCE – Bratislava, tretie miesto, Slovenská republika

1995   Ex libris v Brne AFAaD – čestné uznanie, Česká republika
1995   Svet ex libris – čestné uznanie, Juhoslávia
1997   Medzinárodná ex libris súťaž TillUlenspiegel v Dame – cena Leo Winkeler, Belgicko
1997   Výstava ex libris Hoogtepunten van de dedendaagse Európskeho umenia

           – najmladší nominovaný umelec z celého sveta, Belgicko
1998    Medzinárodná ex libris súťaž A. Mickiewicz – nominácia na cenu, Poľsko
1998    Medzinárodná ex libris súťaž  Felix Buhot v Paríži – cena PrixTaylor, Francúzsko
1999    Medzinárodná ex libris súťaž v Belehrade, 800 rokov Hilandar kláštora

            – popredné miesto, jeden z 12 vymenovaných zo 103 zúčastnených, Juhoslávia
1999    8. medzinárodné bienále ex libris OstrowWielkopolski  –  nominácia na cenu, Poľsko
1999    Medzinárodné bienále ex libris Sint-Niklaas – cena V.O.A.S. Asociácie –

            Association VriendenkringOud – Atheneumstudenten, Belgicko
1999    Medzinárodná ex libris súťaž v Gliwiciach – cena riaditeľky knižnice, Poľsko        

2000    Medzinárodná ex libris súťaž – cena mesta Novy Beograd, Juhoslávia
2001    Návrh na plagát „Francúzska pieseň” Francúzsky inštitút – prvé miesto, Bratislava
2001    4. medzinárodná ex libris súťaž v Krakove –  hlavná cena, Poľsko
2002    Medzinárodná ex libris súťaž vo Varese –  čestné uznanie, Taliansko
2003    Medzinárodná ex libris súťaž Francúzskeho kultúrneho centra v Belehrade –

            čestné uznanie, Juhoslávia

2004    Medzinárodná súťaž na vytvorenie poštovej známky na tému „Pltníci na Dunajci“,

           – tretie miesto, Slovenská republika
2005   1.medzinárodná súťaž v ex libris Trienále LEFKAS – cena pre mladého umelca,  

           Grécko
2007   Návrh loga pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín – prvé miesto

2009   PERLA  ADRIE, prestížna medzinárodná súťažná prehliadka   – prvá cena

           medzinárodnej odbornej poroty, Taliansko

2009   Prestížne ocenenie: Nositeľ ,,IDENTIFIKAČNÉHO KÓDU SLOVENSKA ”,

           spoločnosť ARTEM s podporou Ministerstva kultúry SR, Slovenská republika

2009   EURÓPSKA MEDAILA FRANZA KAFKU za umenie, Praha, Česká republika

2009   CENA EURÓPSKEJ ÚNIE UMENIA za výtvarnú činnosť, Praha, Česká republika

2010   SVETOVÁ CENA SALVADORA DALÍHO,  Aliance of Salvador Dali International,

           Praha – Španielsko

2011   SAN CRISPINO – špeciálne ocenenie poroty, Porto Sant’Elpidio , Taliansko

2013   XIV. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL UMENIA “PREMIO CITTA ´DI PORTO 

           SANT ´ELPIDIO – udelenie prvej špeciálnej cenymedzinárodnej odbornej poroty s

           pohárom víťazov (Italia)
2014   Cena primátora mesta Tvrdošín za reprezentáciu mesta na Slovensku a v zahraničí v

oblasti výtvarného umenia a pedagogickú činnosť v oblasti umeleckého školstva

2015   Verejné uznanie mesta Trstená – Pamätná listina za pedagogickú činnosť v oblasti

           umeleckého školstva

2015   Kniha Oravy 2014 – 2.miesto/ J.M.Slovik: Psie modré nebo/ Žilina

2016   Ocenenie za tvorivú a obetavú prácu v školstve od predsedu Žilinského kraja

 1. Blanára, Žilina

 

ILUSTROVANÉ KNIHY :

1993   Chvála bláznivosti – Erasmus Rotterdamský, bibliografia, lept

1994   Moje sny – Miroslav Knap, bibliografia, kameňorytina

1995   Gargantua a Pantagruel, Miroslav Knap, bibliografia, lept, akvatinta

1997   Pokušenie svätého Antona, GustaveFlaubert, bibliografia, lept, akvatinta

1999   Z lásky láske – Mária Stopková, Vydavateľstvo Solitudo, Námestovo

Hierografia – Rudolf Jurolek, Vydavateľstvo Solitudo, Námestovo
2004   Podivuhodné príbehy našich slov – Jozef Pavlovič, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2005   Čertova svadba – Peter Urban, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2006   Kamenná žena – Peter Urban, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2007   Z Turčianskej kuchyne – Zora Mintalová-Zubercová, Vydavateľstvo Matice slovenskej

2007   Mladá slovenská poviedka 2007 – OKS D.Kubín a Národné osvetové centrum 

           Bratislava

2008   Mladá slovenská poviedka 2008 – OKS D.Kubín a Národné osvetové centrum

           Bratislava

2009   Všetko okolo stola – Zora Mintalová-Zubercová, Vydavateľstvo Matice slovenskej

2010   Záhorácky raj – Štefan Moravčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej

2010   Putovanie so slovenčinou – Jozef Pavlovič, Vydavateľstvo Matice slovenskej

2010   Abeceda spať mi nedá – Štefan Moravčík, Vydavateľstvo Matice slovenskej

2010   OnaQjšia káva – Miroslav Danaj, Vydavateľstvo Matice slovenskej

2011   Osudy jedného vinára alebo záhorácke cuvéé, Stanislav Šubík, Mestské kultúrne   

           stredisko Senica

2014   Desať rozlúčkových sonetov, J.Broz, OKS D.Kubín a MKS D.Kubín

2014   Psie modré nebo – Jozef Medard Slovík, vydavateľstvo Skalná ruža

2015   Putovanie žabky Želmíry – A.Šimánková, vydavateľstvo Kubík Námestovo

2016   O KOM? O ČOM? O VŠELIČOM – B.Mikšíková, OKS D.Kubín

2016   Pútnik svatovojtešský, ročník CXLV,2017, vydavateľstvo Spolok sv. Vojtecha   

           v Trnave

2016KomuNICKUJ, Peter Kubica, Vydavateľstvo Matice slovenskej

2017   Záhorácky permonici, Štefan Nižňanský, Vydavateľstvo Matice slovenskej

2017   Stetnutia naslepo, Jozef Medard Slovík, vydavateľstvo ArtisOmnis

2019   Škriatkovia SEM,MES a JA, Nikola Lock, Vydavateľstvo Matice slovenskej

 

Literatúra, publikácie, printové médiá (výber)

 • EncyclopadiaBio-BibliographicaloftheArtoftheContemporaryExlibrisXXIV,vydanávroku1999ArturomMariomdaMotaMirandavPortugalsku
 • Slovníkčeskýchaslovenskýchvýtvarnýchumelcovč.5
 • GRAPHIA Ex Libris MAGAZINE , 1999 Belgicko
 • BOEKMERK- Ex libriskunst , 2000 Belgicko
 • IDENTIFIKAČNÝ KÓD SLOVENSKA III, 2009
 • BOEKMERK- Ex libriskunst, 38/2012 Belgicko
 • SLOVENSKÉ POHĽADY č. 3/2010, č.7-8/2012
 • SAM -SLOVAK ART MAGAZIN č. 4 /2012
 • LISTY Slovákov a Čechov č.7- č.8 2012
 • Encyklopédia WHO IS WHO v Slovenskej republike
 • NeuePressburgerZeitung – Vienna, Kunst,dieguteLaunemacht, april 2014
 • Portál OSOBNOSTI.SK – https://www.osobnosti.sk/osobnost/miroslav-knap-2016
 • Portál WIKIPEDIA.SK – https://sk.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Knap
 • Encylkopédia osobnosti Českej a Slovenskej republiky 4.vydanie, OXFORD ENCYKLOPEDIA 2016
 • MONOGRAFIA – Miroslav KNAP-  Raj fantázie a labyrint snov, PhDr.Ľ.Podušel,Csc. Tlačiareň Kubík Námestovo, 2016

 

 

Členstvo a funkcie v odborných inštitúciách,  alebo zväzoch: 

 1999  – člen Združenia grafikov Slovenska

 2006  – člen  Umeleckej besedy Slovenska

 

Lektor /Workshopy/:

 • medzinárodné grafické sympózium, Moravany nad Váhom, 2001
 • Objav svoj talent, ART GALÉRIA Schürger, Tvrdošín, 2010
 • LETAVY, Kokava Línia, 2010,2011, 2013,2014, 2015
 • tvorivé sympózium KARL MAY, Artem, Bratislava, 2012
 • Tvorivá dielňa grafiky a ilustrácie – Biela farma, OKS Dolný Kubín, 2012
 • Medzinárodný projekt – Farba a zvuk – Zabrze / Poľsko/ – Lektor Grafiky
 • Po stopách Jantárovej cesty, ART Galéria Schürger, Tvrdošín, 2017
 • Gorazdovo výtvarné Námestovo , celoskovenská súťaž – Workshopy pre učiteľov ZŠ , 2009 – 2019
 • Noc Andersena , ZŠ Š.Šmalika ,Tvrdošín 2018,2019,
 • Slovesná JAR, Moderná Ilustrácia pre deti, Martin 2019

Projekty :

Projektový manažér v projektoch:

2016

Medzinárodný projekt – Farba a zvuk  – Zabrze / Poľsko/ – Lektor Grafiky

Poskytovateľ: ŽSK a SzkolaPlastyczna v Zabrze

 

Ćlenstvo v porote :

2009 – trváGorazdovo výtvarné Námestovo , celoslovenská výtvarná súťaž – predseda poroty

2014 -2017Vianočná pohľadnica , medzinárodná výtvarná súťaž – predseda poroty

2008 – trváKreativita mladých grafikov, celoslovenská výtvarná súťaž pre stredné umelecké školy – člen poroty