Mgr. Anna Holubčíková

Učiteľka telesnej a športovej výchovy

 

Životné motto:

„Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.“ 

(Mark Twain)

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: aholubcikova@gmail.com

Od –do:                                                                                1.10.2002 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ, triedny učiteľ

Pracovná oblasť:                                                                všeobecnovzdelávacie predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola Nižná

Od – do                                                                                2018

Získaná kvalifikácia:                                                          II. Atestačná skúška

Zameranie:                                                                      Zvyšovanie pohybovej výkonnosti študentov strednej školy

Názov a adresa organizácie:                                           KU Ružomberok

 

Od – do                                                                                2017 – 2017

Získaná kvalifikácia:                                                          aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         prípravné atestačné vzdelávanie pred druhou atestáciou

Názov a adresa organizácie:                                           KU Ružomberok

 

Od – do                                                                                2014 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                          špecializačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         výchovný poradca

Názov a adresa organizácie:                                           MPC Bratislava

 

Od – do                                                                                2007 – 2007

Získaná kvalifikácia:                                                          rozšírenie pedagogickej spôsobilosti

Zameranie:                                                                         učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov – učiteľstvo telesnej výchovy

Názov a adresa organizácie:                                           Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

 

Od – do                                                                                2006 – 2006

Získaná kvalifikácia:                                                          kurz

Zameranie:                                                                         Využitie informačných a komunikačných technológií v práci

                                                                                     učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                         Asociácia projektu INFOVEK, Bratislava

 

 

Od – do                                                                                2001 – 2006

Získaná kvalifikácia:                                                          učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov                                                                  

Zameranie:                                                                         telesná výchova – etická výchova

Názov a adresa organizácie:                                           Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

 

Od – do                                                                                1994 – 1998

Získaná kvalifikácia:                                                          maturitné vysvedčenie

Zameranie:                                                                         biológia

Názov a adresa organizácie:                                           Gymnázium Martina Hattalu Trstená

Dátum:                                                                                 18. – 19.10.2017

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu

Názov a adresa organizácie:                                           The duke of Edinburg´s international award Slovensko, o.z.

 

Dátum:                                                                                 11. – 12.9.2017

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Školenie Vedúcich programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu

Názov a adresa organizácie:                                           The duke of Edinburg´s international award Slovensko, o.z.

 

Dátum:                                                                                 2016

Forma:                                                                                  kurz

Zameranie:                                                                         Výchova Nevýchovou

Názov a adresa organizácie:                                           Nevýchova s.r.o. Praha

           

Dátum:                                                                                 február 2003

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Tvorba projektov

Názov a adresa organizácie:                                           Juventa  Bratislava

Osobnostné aktivity:

 

2019– trvá

Koordinátor miestneho centra  DofE na SŠ v Nižnej

 

2017 – trvá

Školiteľ  a Hodnotiteľ programu /Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu/

 

2017 – trvá

Vedúci programu /Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu/

 

2010 – 2011

Predseda predmetovej komisie TSV

 

2003 – 2006

Koordinátor drogovej prevencie