Martin Koľada

Majster odbornej výchovy

Venujem sa odbornej príprave žiakov v počítačových a CNC odboroch.

Životné motto: Najbližšia pomocná ruka je na konci tvojho ramena!

   
Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: martin.kolada1@gmail.com

Odborná prax:

Od –do:                                                                               01.09.2018 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              majster odbornej výchovy

Pracovná oblasť:                                                               Proces výučby

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                               04.09.2017 – 31.7.2018

Pracovná pozícia:                                                             zoraďovač – testovacie zariadenia

Pracovná oblasť:                                                               Kontrolný proces vyrobených riadiacich dosiek

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.

Vzdelávanie a príprava:

Od – do                                                                                               2018 – 2018

Získaná kvalifikácia:                                                         22 – samostatný elektrotechnik

Zameranie:                                                                         kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Názov a adresa organizácie:                                          Spojená škola, Nižná       

Od – do                                                                                               2017 – 2017

Získaná kvalifikácia:                                                         21 – elektrotechnik

Zameranie:                                                                         kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Názov a adresa organizácie:                                          Spojená škola, Nižná       

Od – do                                                                                               2013 – 2017

Získaná kvalifikácia:                                                         2697K

Zameranie:                                                                         mechanik – elektrotechnik , Autoelektronika

Názov a adresa organizácie:                                          Spojená škola, Nižná

Školenia, semináre a stáže:

Dátum:                                                                                 november 2018

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Využitie stlačeného vzduchu, práca zo stlač. vzduchom

Názov a adresa organizácie:                                          SMC Priemyselná automatizácia s.r.o., Žilina

Dátum:                                                                                 október 2017

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         5S & 3F – uplatnenie vo výrobe

Názov a adresa organizácie:                                          Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., Trstená