Ing. Vladimír Šroba

Učiteľ

Vyučujem nemecký jazyk, odborné strojárske predmety a som odborne spôsobilý pracovník na úseku civilnej ochrany

Životné motto: „Iba život,ktorý žijeme pre ostatných,stojí za to.”
  ( Albert Einstein)

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: srobav@centrum.sk
telefón: +421907848735  

Od –do: 01.09.1995 – trvá
Pracovná pozícia: učiteľ nemeckého jazyka a odbor. strojárskych predmetov
Pracovná oblasť: úsek teoretického vyučovania
Názov a adresa zamestnávateľa: Stredné odborné učilište a Spojená škola, Nižná

Od –do: 01.09.1994 – 31.07.1995
Pracovná pozícia: učiteľ nemeckého jazyka a geografie
Pracovná oblasť: úsek teoretického vyučovania
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola,Trstená

Od –do: 01.09.1993 – 31.07.1994
Pracovná pozícia: učiteľ nemeckého jazyka a fyziky
Pracovná oblasť: úsek teoretického vyučovania
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Štefana Šmálika,Tvrdošín

Od –do: 15.08.1988 – 31.05.1993
Pracovná pozícia: samostatný technológ
Pracovná oblasť: odbor technickej prípravy výroby
Názov a adresa zamestnávateľa: ZŤS TEES Trstená

Od – do 2015 – 2015
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Interaktívne technológie v edukačnom procese
Názov a adresa organizácie: Newport Group,a.s.,Bratislava

Od – do 2015 – 2015
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa
Názov a adresa organizácie: Newport Group,a.s.,Bratislava

Od – do 2012 – 2012
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese
Názov a adresa organizácie: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava

Od – do 2008 – 2008
Získaná kvalifikácia: kreditná inovácia vzdelania
Zameranie: Ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti ukončovania štúdia
Názov a adresa organizácie: Štátny pedagogický ústav,Bratislava

Od – do 2006 – 2006
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Využitie IKT v práci učiteľa Názov a adresa organizácie: Asociácia projektu INFOVEK-API, Bratislava

Od – do 1994-1998
Získaná kvalifikácia: Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie nemčiny
Zameranie: Rozširujúce pedagogické štúdium
Názov a adresa organizácie: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Od – do 1993 – 1995
Získaná kvalifikácia: Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie OTP
Zameranie: Doplnkové pedagogické štúdium
Názov a adresa organizácie: VŠDS, Žilina

Od – do 1983 – 1988
Získaná kvalifikácia: strojný inžinier
Zameranie: Dopravná a manipulačná technika- koľajové vozidlá
Názov a adresa organizácie: VŠDS, Žilina

Od – do 1979 – 1983
Získaná kvalifikácia: USO
Zameranie: Všeobecné vzdelanie so zameraním na základy strojárstva
Názov a adresa organizácie: Gymnázium Martina Hattalu,Trstená

Dátum: október a november 2017
Forma: školenie
Zameranie: Odborná spôsobilosť na úseku civilnej ochrany
Názov a adresa organizácie: MV SR Bratislava, CUZ-IVS Spišská Nová Ves

Dátum: september 2015
Forma: odborný kurz
Zameranie: Kurz CO učiteľov ZŠ a SŠ zameraný na CO v SR
Názov a adresa organizácie: CUZ-IVS Slovenská Ľupča

Dátum: apríl 2012
Forma: odborný kurz
Zameranie: Kurz CO učiteľov SŠ zameraný na CO v SR
Názov a adresa organizácie: MV SR Bratislava,VTÚ KMCO Slovenská Ľupča

Dátum: apríl 2011
Forma: špecializovaný kurz
Zameranie: Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok Názov a adresa organizácie: MV SR Bratislava,VTÚ KMCO Slovenská Ľupča

Dátum: jún 2010
Forma: kurz inštruktorov civilnej ochrany
Zameranie: Odborná spôsobilosť na prípravu jednotiek CO,obyvateľov
Názov a adresa organizácie: MV SR Bratislava,VTÚ KMCO Slovenská Ľupča