Ing. Vladimír Adamča

vyučujúci odborných predmetov

 
Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: vladimir.adamca@gmail.com

Odborná prax:

Od –do:                                                                               2013 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              pedagóg

Pracovná oblasť:                                                               vyučujúci odborných predmetov

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                               2009 – 2012

Pracovná pozícia:                                                             montážny pracovník

Pracovná oblasť:                                                               montážne práce v interiéroch

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  SZČO

Od –do:                                                                               2006 – 2009

Pracovná pozícia:                                                              technický pracovník

Pracovná oblasť:                                                               stavebný priemysel

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   C. Bond & Sons Ltd., Dublin, Írsko

Od –do:                                                                               2005

Pracovná pozícia:                                                             samostatný radca

Pracovná oblasť:                                                                               poskytovanie odborných poradenských služieb klientom

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestovo

Od –do:                                                                               2004

Pracovná pozícia:                                                              technický pracovník

Pracovná oblasť:                                                               stavebný priemysel

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  ELK House Company Ltd, Athy, Írsko

Od –do:                                                                               2002 – 2004

Pracovná pozícia:                                                              procesný inžinier

Pracovná oblasť:                                                                               monitorovanie kvality výroby                                                          

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Punch Campus – LG Philips Námestovo s.r.o., Námestovo

Od –do:                                                                               1999 – 2002                                                                       

Pracovná pozícia:                                                              zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety

Pracovná oblasť:                                                               školstvo – pedagogická činnosť    

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  SPŠ a OA Tvrdošín

Od –do:                                                                               1987 – 1999

Pracovná pozícia:                                                              pedagóg                              

Pracovná oblasť:                                                               vyučujúci odborných predmetov

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  SPŠ a OA Tvrdošín

Od –do:                                                                                1984 – 1987                                                       

Pracovná pozícia:                                                              technický pracovník                                                         

Pracovná oblasť:                                                               elektrotechnický priemysel

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  SEZ Dolný Kubín

Vzdelávanie a príprava:

Od – do                                                                               2019

Získaná kvalifikácia:                                                         školenie

Zameranie:                                                                         Vývojové prostredie LabVIEW

Názov a adresa organizácie:                                          FEIT Žilinská univerzita Žilina

Od – do                                                                               2016

Získaná kvalifikácia:                                                         aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Informačné technológie vo vzdelávacom procese

Názov a adresa organizácie:                                          Akadémia vzdelávania Žilina

Od – do                                                                               2015

Získaná kvalifikácia:                                                         aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Newport Group, Bratislava              

Od – do                                                                                               2000 – 2002

Získaná kvalifikácia:                                                         spôsobilosť riadiaceho pracovníka v školstve

Zameranie:                                                                         Manažérske schopnosti vedúcich pracovníkov

Názov a adresa organizácie:                                          Metodické centrum, Bratislava       

Od – do                                                                                               1990 – 1992

Získaná kvalifikácia:                                                         pedagogická spôsobilosť na vyučovanie OTP

Zameranie:                                                                         Doplnkové pedagogické štúdium

Názov a adresa organizácie:                                          Slovenská technická univerzita  v Bratislave              

Od – do                                                                                               1979 – 1984

Získaná kvalifikácia:                                                          inžinier

Zameranie:                                                                         Prístrojová, regulačná  a automatizačná technika

Názov a adresa organizácie:                                          Vysoká škola technická v Košiciach

Od – do                                                                                               1974 – 1978

Získaná kvalifikácia:                                                         stredoškolské vzdelanie

Zameranie:                                                                         strojárstvo – automatizačná technika

Názov a adresa organizácie:                                          SPŠS Ružomberok

Školenia, semináre a stáže:                  

Dátum:                                                                                 2018     

Forma:                                                                                  školenie                                               

Zameranie:                                                                         Inštruktor zjazdového lyžovania – 1. kvalifikačný st.

Názov a adresa organizácie:                                          UMB Banská Bystrica                       

Dátum:                                                                                 2018

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Školiteľ programu DoFe

Názov a adresa organizácie:                                          Duke of Edinburgh“s International Award Slovensko

Dátum:                                                                                 2003

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Tímová komunikácia, komunikačné zručnosti

Názov a adresa organizácie:                                          agentúra Garant, B. Bystrica

Dátum:                                                                                 2002

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Požiadavky normy ISO 9001:2000

Názov a adresa organizácie:                                          Bureau Veritas Slovakia, Bratislava

Dátum:                                                                                 2002

Forma:                                                                                 školenie                                                              

Zameranie:                                                                         Štatistické metódy                                             

Názov a adresa organizácie:                                          STATIS Bratislava             

Dátum:                                                                                 2002

Forma:                                                                                 školenie                                                              

Zameranie:                                                                         Štatistické metódy v procesoch riadenia kvality

Názov a adresa organizácie:                                          STATIS Bratislava