Ing. Peter Smolár

Riaditeľ školy

Venujem sa manažérskej práci ako riaditeľ školy a  učím odborný predmet merania  v autoelektronike.

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
email: peter.smolar@ssnizna.sk
telefón:  +421 43 37091 29
mobil: +421907853524  – dobrovoľný
web:  

Odborná prax:

 

Od –do:                                                                               01.04.2008 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              riaditeľ školy

Pracovná oblasť:                                                               manažment školy

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Nižná

 

Od –do:                                                                               01.09.2007 – 01.04.2008

Pracovná pozícia:                                                             riaditeľ odboru

Pracovná oblasť:                                                               Sekcia regionálneho školstva

Odbor stredných odborných škôl

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Bratislava

 

Od –do:                                                                               01.09.2002 – 31.08.2007

Pracovná pozícia:                                                              riaditeľ školy

Pracovná oblasť:                                                               manažment školy

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Stredné odborné učilište, Nižná

 

Od –do:                                                                               01.04.2001 – 31.08.2002

Pracovná pozícia:                                                             učiteľ

Pracovná oblasť:                                                                               odborné elektrotechnické predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Stredná priemyselná škola, Martin

 

Od –do:                                                                               01.09.2000 – 30.03.2001

Pracovná pozícia:                                                              vedúci kvality

Pracovná oblasť:                                                               kontrola kvality vinutých dielov

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Matsuschita Electronic Components, Trstená

 

Od –do:                                                                               01.09.1992 – 31.08.2000

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ

Pracovná oblasť:                                                                               odborné elektrotechnické predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Stredná priemyselná škola, Tvrdošín

 

Od –do:                                                                               01.07.1983 – 31.08.1992

Pracovná pozícia:                                                              vývojový pracovník

Pracovná oblasť:                                                               vývoj špeciálnej a televíznej techniky

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Tesla Orava, Nižná

Od – do                                                                                               2015 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Interaktívne technológie v edukačnom procese

Názov a adresa organizácie:                                          Newport Group,a.s.,Bratislava

 

Od – do                                                                                               2015 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Newport Group,a.s.,Bratislava

 

Od – do                                                                                               2015 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Aktivizujúce metódy vo výchove

Názov a adresa organizácie:                                          MPC, Bratislava

 

Od – do                                                                                               2014 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                         lektor ďalšieho vzdelávania

Zameranie:                                                                         všeobecné lektorské kompetencie

Názov a adresa organizácie:                                          Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava

 

Od – do                                                                                               2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Inovačné metódy v práci s deťmi so ŠVVP

Názov a adresa organizácie:                                          Informačné centrum mladých ORAVA, Tvrdošín

 

Od – do                                                                                               2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                         funkčné inovačné vzdelania

Zameranie:                                                                         Strategický plán rozvoja Spojenej školy v Nižnej

Názov a adresa organizácie:                                          KU, Ružomberok

 

Od – do                                                                                               2012 – 2012

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese

Názov a adresa organizácie:                                          MPC, Bratislava

 

Od – do                                                                                               2007 – 2008

Získaná kvalifikácia:                                                         II. Kvalifikačná skúška

Zameranie:                                                                         Digitálne spracovanie obrazu

Názov a adresa organizácie:                                          MPC, Bratislava

 

Od – do                                                                                               1994 – 1995

Získaná kvalifikácia:                                                         Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie OTP

Zameranie:                                                                         Doplnkové pedagogické štúdium

Názov a adresa organizácie:                                          VŠDS, Žilina

 

Od – do                                                                                               1978 – 1983

Získaná kvalifikácia:                                                         inžinier

Zameranie:                                                                         Technická prevádzka telekomunikácií

Názov a adresa organizácie:                                          VŠDS, Žilina

 

Od – do                                                                                               1974 – 1978

Získaná kvalifikácia:                                                         USO

Zameranie:                                                                         Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia

Názov a adresa organizácie:                                          SPŠE, Tvrdošín

Dátum:                                                                                 november 2014

Forma:                                                                                 stáž

Zameranie:                                                                         Moderné trendy meracej a regulačnej techniky

Názov a adresa organizácie:                                          Vorumaa, Estónsko

 

Dátum:                                                                                 október 2012

Forma:                                                                                 stáž

Zameranie:                                                                         Manažment školy a fínsky model školstva

Názov a adresa organizácie:                                          Loimaan Iukio, Fínsko

 

Dátum:                                                                                 február 2011

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         LabVIEW Core 1, Core2

Názov a adresa organizácie:                                          National Instruments, Praha

 

Dátum:                                                                                 február 2011

Forma:                                                                                 stáž

Zameranie:                                                                         Manažérske metódy pre riadenie rôznych typov

celoživotného vzdelávania

Názov a adresa organizácie:                                          SOUE, Plzeň

 

Dátum:                                                                                 marec 2007

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         LabVIEW Basics I. Introduction

Názov a adresa organizácie:                                          National Instruments, Praha

 

Dátum:                                                                                 október 2006

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Programovanie a aplikácie obvodov typu GAL

Názov a adresa organizácie:                                          Vanel, s.r.o., Nižná

 

Dátum:                                                                                 november 2006

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Využitie IKT v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Asociácia projektu INFOVEK,  Bratislava

 

Dátum:                                                                                 apríl 2002

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Číslicové spracovanie obrazu

Názov a adresa organizácie:                                          Metodické centrum mesta Bratislava

 

Dátum:                                                                                 september 2000

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9000

Názov a adresa organizácie:                                          RPIC, Považská Bystrica

 

Dátum:                                                                                 január 1998

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Mikrokontrolér rady 51

Názov a adresa organizácie:                                          Metodické centrum, Banská Bystrica

Projektový manažér v projektoch:

2013 – 2015

Nové trendy odbornej prípravy – OP Vzdelávania

Poskytovateľ: EÚ

 

2012 – 2014

Slnečné lúče pre všetkých

Poskytovateľ: GEF – Small grante programme, USA

 

2007 – 2008

Vzdelávacie centrum nových technológií – OP Vzdelávanie

Poskytovateľ: EÚ

 

2005 – 2007

Moderné digitálne technológie využiteľné na regionálnom trhu práce – OP Ľudské zdroje

Poskytovateľ: EÚ

 

Manažér odborných seminárov:

Jún 2018

Trendy priemyselného merania

Poskytovateľ: SOPK, Žilina

 

Február 2018

Odborné vzdelávanie v kontexte Industry 4.0.

Poskytovateľ: Spojená škola Nižná

Lektorská činnosť:

2018

Základy práce s programom LabVIEW – projekt ŽSK

2006

Digitálne spracovanie obrazu a prenos DVBT – projekt EÚ

1996

Satelitné spracovanie signálov – MC Banská Bystrica

1995

Diaľkové ovládanie pomocou IR – MC Banská Bystrica

Meranie  tepelne závislých rezistorov a ich matematická analýza

Odborný článok, časopis DPS 3/2018

Logické obvody

Pomocné študijné texty pre II. ročník/2015

Programovateľné logické obvody, Mobilné komunikačné systémy

Doplnková literatúra školy/2008

Digitálne spracovanie obrazu

Knižná publikácia ISBN 978-80-888-55-72-9/2007

Predseda  Sekcie Odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania

pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore;

 

Člen Asociácie riaditeľov umeleckých škôl;