Ing. Mojmír Vrana

Učiteľ odborných predmetov

 

Učím informatické odborné predmety, orientujem sa na počítačové siete a sieťové technológie.

Životné motto: „Bežné vzdelanie Vám zarućí prežitie, bohatstvo Vám však zabezpečí samovzdelávanie.“ Jim Rohn

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: mojmir@mvranax.net
telefón:  +421 43 37091 57
mobil: +421948667333 

Od –do:                                                                                01.11.2010 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ odborných predmetov školy

Pracovná oblasť:                                                                študijný odbor : osobný počítač a počítačové siete

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

 

Od –do:                                                                                01.09.2009 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              sieťový administrátor

Pracovná oblasť:                                                                Správa školskej počítačovej siete

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola Nižná

 

Od –do:                                                                                01.09.2007 – 31.08.2010

Pracovná pozícia:                                                              Programátor

Pracovná oblasť:                                                                Ekonomický softvér

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   APLS s.r.o

Od – do                                                                                2018 – 2019

Získaná kvalifikácia:                                                          Cisco Cyber OPS – inštruktor

Zameranie:                                                                         Kybernetická bezpečnosť

Názov a adresa organizácie:                                           CEELABS Training Institute TUKE

 

Od – do                                                                                2018 – 2018

Získaná kvalifikácia:                                                          Sieťový administrátor Kerber 3.0

Zameranie:                                                                         Kybernetická bezpečnosť

Názov a adresa organizácie:                                           SOMI systems a.s

 

Od – do                                                                                2017 – 2017

Získaná kvalifikácia:                                                          §22 vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z.,

Zameranie:                                                                         Klasifikácia odbornej spôsobilosti : ELEKTROTECHNIK 

Názov a adresa organizácie:                                           Spojená škola Nižná

 

Od – do                                                                                2017 – 2017

Získaná kvalifikácia:                                                          I. Atestácia

Zameranie:                                                                         Metodická príručka Arduino

Názov a adresa organizácie:                                           KU Ružomberok

 

 

Od – do                                                                                2016 – 2017

Získaná kvalifikácia:                                                          Výučný list

Zameranie:                                                                         2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

Názov a adresa organizácie:                                           KU Ružomberok

 

Od – do                                                                                2014 – 2016

Získaná kvalifikácia:                                                          Jazykový certifikát A1

Zameranie:                                                                         Anglický jazyk

Názov a adresa organizácie:                                           Gymnázium Námestovo

 

Od – do                                                                                2014 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                          lektor ďalšieho vzdelávania

Zameranie:                                                                         všeobecné lektorské kompetencie

Názov a adresa organizácie:                                           Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava

 

Od – do                                                                                2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                          §21 vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z.,

Zameranie:                                                                         Klasifikácia odbornej spôsobilosti : ELEKTROTECHNIK 

Názov a adresa organizácie:                                           Spojená škola Nižná

 

Od – do                                                                                2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                          Cisco IT ESSENTIAL – inštruktor

Zameranie:                                                                         Hardvér a softvér počítača, technik v podpornom centre 

Názov a adresa organizácie:                                           CEELABS Training Institute TUKE

 

Od – do                                                                                2012 – 2012

Získaná kvalifikácia:                                                          CCNA  Exploration: Accessing the WAN – inštruktor

Zameranie:                                                                         Počítačové siete

Názov a adresa organizácie:                                           FRI UNIZA

 

Od – do                                                                                2012 – 2012

Získaná kvalifikácia:                                                          CCNA  Exploration: LAN Switching and Wireless –                                                                     

                                                                                     inštruktor

Zameranie:                                                                         Počítačové siete

Názov a adresa organizácie:                                           FRI UNIZA

 

Od – do                                                                                2012 – 2012

Získaná kvalifikácia:                                                          CCNA  Exploration: Routing Protocols and Concepts –                                                                    

                                                                                     inštruktor

Zameranie:                                                                         Počítačové siete

Názov a adresa organizácie:                                           FRI UNIZA

 

Od – do                                                                                2011 – 2011

Získaná kvalifikácia:                                                          CCNA Exploration: Network Fundamentals – inštruktor

Zameranie:                                                                         Počítačové siete

Názov a adresa organizácie:                                           FRI UNIZA

 

Od – do                                                                                2011 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                          Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie OTP

Zameranie:                                                                         Doplnkové pedagogické štúdium

Názov a adresa organizácie:                                           Žilinská Univerzita

 

Od – do                                                                                2008 – 2010

Získaná kvalifikácia:                                                          inžinier

                                                                                     Fakulta riadenia a Informatiky,

Zameranie:                                                                         katedra technickej kybernetiky

Názov a adresa organizácie:                                           Žilinská Univerzita

 

Od – do                                                                                2004 – 2008

Získaná kvalifikácia:                                                          bakalár

                                                                                     Fakulta riadenia a Informatiky

Zameranie:                                                                         katedra technickej kybernetiky

Názov a adresa organizácie:                                           Žilinská Univerzita

Dátum:                                                                                 2012 – teraz

Forma:                                                                                  konferencia

Zameranie:                                                                         Výročné konferencie inštruktorov Cisco Akadémie

Názov a adresa organizácie:                                           CEELABS Training Institute TUKE

 

Dátum:                                                                                 november 2014

Forma:                                                                                  stáž

Zameranie:                                                                         Sieťové technológie Cisco

Názov a adresa organizácie:                                           Vorumaa, Estónsko

Osobnostné aktivity:

 

Vzdelávanie:

Dátum:                                                                                 2016 – 2018

Forma:                                                                                  vzdelávanie Estónskych žiakov

Zameranie:                                                                         Cisco CCNA

Názov a adresa organizácie:                                           Vorumaa, Estónsko

 

Vzdelávanie:

2014 – 2017

Nové trendy odbornej prípravy – Sieťové technológie Cisco

Poskytovateľ: EÚ

 

Lektorská a publikačná činnosť:

 

Publikačná činnosť:

Počítačové siete – Učebné texty, ISBN 978-80-89625-38-3,

Počítačové siete – Metodická príručka pre učiteľa,

Počítačové siete – Pracovný zošit pre žiaka, ISBN 978-80-89625-37-6

 

Členstvo a funkcie v odborných inštitúciách,  alebo zväzoch: 

Člen komunity sieťových inštruktorov Cisco