Ing. Marek Kramarčík PhD

Učiteľ odborných predmetov elektrotechnik.

Životné motto: „Ťažkosti sveta spočívajú v tom, že hlúpi sú sebavedomí a inteligentní plní pochybností.“

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: kramarcik.nizna@gmail.com
mobil: +421 950837877

Od –do:                                                                                2018 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              stredoškolský učiteľ

Pracovná oblasť:                                                                odborné elektrotechnické predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

 

Od –do:                                                                                2010–.2018

Pracovná pozícia:                                                              stredoškolský učiteľ

Pracovná oblasť:                                                                odborné strojárske predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Stredná priemyselná škola, Tvrdošín

 

Od –do:                                                                                2009 – 2010

Pracovná pozícia:                                                              stredoškolský učiteľ

Pracovná oblasť:                                                                odborné strojárske predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Dopravná akadémia Žilina

Od – do                                                                                február  2015

Získaná kvalifikácia:                                                        kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií               

                                                                                     v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                           Akadémia vzdelávanie, Žilina

 

Od – do                                                                                február  2014

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Sériová diagnostika  motorových vozidiel

Názov a adresa organizácie:                                         Centrum odbornej prípravy Žilina

 

Od – do                                                                                apríl 2013

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Diagnostika podvozku motorových vozidiel

Názov a adresa organizácie:                                         Centrum odbornej prípravy Žilina

 

Od – do                                                                                apríl  2012

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese

Názov a adresa organizácie:                                           MPC, Bratislava

 

 

Od – do                                                                                január 2012

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov

Názov a adresa organizácie:                                           MPC, Bratislava

 

Od – do                                                                                2008 – 2010

Získaná kvalifikácia:                                                          Doplňujúce pedagogické štúdium

Zameranie:                                                                         výchovno-vzdelávaciu činnosť

Názov a adresa organizácie:                                           ŽU, Žilina

 

 

Od – do                                                                                2005 – 2008

Získaná kvalifikácia:                                                          Doktor

Zameranie:                                                                         Technológia a technika

Názov a adresa organizácie:                                           ŽU, Žilina

 

Od – do                                                                                2000 – 2005

Získaná kvalifikácia:                                                          inžinier

Zameranie:                                                                         Cestná doprava

Názov a adresa organizácie:                                           ŽU, Žilina

 

 

Od – do                                                                                1996 – 2000

Získaná kvalifikácia:                                                          inžinier

Zameranie:                                                                         Cestná doprava

Názov a adresa organizácie:                                           ŽU, Žilina

Dátum:                                                                                 2017

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         LabVIEW

Názov a adresa organizácie:                                           Spojená škola Nižná

 

Dátum:                                                                                 2015

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Školenie PLC Siemens S7-1200

Názov a adresa organizácie:                                           Dubnica nad Váhom

 

 

Dátum:                                                                                 2015

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Školenie PLC Turck

Názov a adresa organizácie:                                           Dubnica nad Váhom

 

Dátum:                                                                                 2014

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Modelovanie v 3D a programovanie CNC strojov NX cam

Názov a adresa organizácie:                                           Knažia

 

 

Dátum:                                                                                 2011

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Nadstavba   elektropneumatiky Festo

Názov a adresa organizácie:                                           Školiace centrum Trnava

 

Dátum:                                                                                 2010

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Základy elektropneumatiky Festo

Názov a adresa organizácie:                                           Školiace centrum Trnava