Ing. Magdaléna Gillová

Učiteľka odborných predmetov

 Učím odborné predmety: Technológia , digitálne technológie, teóriu dizajnu, stolársku  technológiu, materiály, odborné kreslenie, dejiny výtvarnej kultúry, anglický jazyk

Životné motto 1: „Každý človek má právo na lásku, úctu a dôstojný život“

Životné motto 2: „Nebuď pyšný, že niečo vieš, prijmi radu od múdreho i od nevedomého“

 
Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: magdalena .gillova@ssnizna.sk
mobil: 0911208365

Odborná prax:

Od –do:                                                                               01.08. 1986 – 01.09. 1993

Pracovná pozícia:                                                              technológ

Pracovná oblasť:                                                               skrinkáreň

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Tesla Orava, Nižná

Od –do:                                                                               01.09.1993 – trvá

Pracovná pozícia:                                                             učiteľ odborných predmetov

Pracovná oblasť:                                                               Sekcia regionálneho školstva

Odbor stredných odborných škôl

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Bratislava

Vzdelávanie a príprava:

Od – do                                                                                               2007 – 2007

Získaná kvalifikácia:                                                         Certifikát ŠPINAR SOFTWARE

Zameranie:                                                                         Používanie software TURBOCAD a DAEX vo vyučovaní                   

Názov a adresa organizácie:                                          Špinar – SOFWARE s.r.o. Brno

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Newport Group,a.s.,Bratislava

Od – do                                                                                               2012 – 2012

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese

Názov a adresa organizácie:                                          MPC, Bratislava

Od – do                                                                                               2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Využívanie informačno – komunikačných technológií vo

                                                                                     vyučovacom procese

Názov a adresa organizácie:                                          MPC, Bratislava

Od – do                                                                                               2009 – 2009

Získaná kvalifikácia:                                                         osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu

                                                                                     školskej maturitnej komisie, predsedu predmetovej

                                                                                     maturitnej komisie a hodnotiteľa výsledkov externých častí

                                                                                     maturitných skúšok alebo testovania

Zameranie:                                                                          Maturitné skúšky

Názov a adresa organizácie:                                          Národný ústav certifikovaných meraní a vzdelávania

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec

                                                                                     a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu –

                                                                                     Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike

Názov a adresa organizácie:                                        ŠIOV, Bratislava

Od – do                                                                                               2009 – 2009

Získaná kvalifikácia:                                                         Osvedčenie

Zameranie:                                                                         Tvorba školského vzdelávacieho programu

Názov a adresa organizácie:                                          ŠIOV, Bratislava

Od – do                                                                                               1994 – 1995

Získaná kvalifikácia:                                                         Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie OTP

Zameranie:                                                                         Doplnkové pedagogické štúdium

Názov a adresa organizácie:                                          VŠDS, Žilina

Od – do                                                                                               1982 – 1986

Získaná kvalifikácia:                                                         inžinier

Zameranie:                                                                         Technológia

Názov a adresa organizácie:                                          VŠLD, Zvolen

Od – do                                                                                               2015 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                     Interaktívne technológie v edukačnom procese

Názov a adresa organizácie:                                          Newport Group, Bratislava

Od – do                                                                        2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                     kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                   Inovačné vzdelávanie pre učiteľov v práci s deťmi so   

                                                                                     špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami

Názov a adresa organizácie:                                        Informačné centrum Orava, Tvrdošín

Od – do                                                                       2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                    kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu

Názov a adresa organizácie:                                       Akadémia vzdelávania Žilina

Od – do                                                                       2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                   kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                 Asertívne zvládanie náročných komunikačných situáciií v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                     Akadémia vzdelávania Žilina

Školenia, semináre a stáže:

Dátum:                                                                                 november 2014

Forma:                                                                                 stáž

Zameranie:                                                                         Moderné trendy vo vyučovaní

Názov a adresa organizácie:                                          Vorumaa, Estónsko

Dátum:                                                                                 november 2006

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Využitie IKT v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Asociácia projektu INFOVEK,  Bratislava

Osobnostné aktivity:

Štúdium anglického jazyka na jazykovej škole –  Gymnázium Antona Bernoláka, 029 01 Námestovo, Jazyková škola od školského roka 2017/2018

Predseda predmetovej komisie stolárskych a umeleckých predmetov od 1998 – 2015

Lektorská a publikačná činnosť:

Lektorská činnosť:

Lektor celoslovenskej súťaže Metamorfózy dreva v rokoch 2009 -2013

Koordinátor projektu Grafické systémy vo vyučovacom procese Programu Optimic zameraný na učebný odbor stolár 2016

Koordinátor projektu Mládež – Brno v rokoch 2005, 2006

Publikačná činnosť:

Pomocné študijné texty pre Digitálne technológie II,III,IV. ročník Grafický dizajn

Pomocné študijné texty pre teóriu dizajnu I,II. ročník Grafický dizajn

Pomocné študijné texty pre technológiu II,III,IV. ročník Propagačná grafika

Pomocné študijné texty pre umeleckoremeselné spracúvanie dreva II,III. ročník – Historický nábytok

Členstvo a funkcie v odborných inštitúciách,  alebo zväzoch: 

Predseda  krajskej komisie SOČ v súťažnom odbore – Umenie, kultúra, umelecká a odevná tvorba/ na základe menovacieho dekrétu VÚC/

Predseda okresnej komisie SOČ pre okres Tvrdošín/ na základe menovacieho dekrétu VÚC/

Školský koordinátor SOČ od školského roka 1994/1995

Predseda Školskej maturitnej komisie:

Spojená škola Tvrdošín /2014-2015/

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo /2017-2018/

Stredná odborná škola technická Námestovo /2016- 2017/

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo/2015-2016/

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

Školiteľ SOČ od roku 1994. Moji študenti pravidelne obsadzujú od I. po III. miesto na krajskom kole a postupujú do celoslovenského kola