Ing. Ľudovít Bakoš

učiteľ odborných predmetov

Životné motto: nemám

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: bakosludovit@gmail.com
telefón: +421 43 37091 86

Od –do: 01.09.1993 – trvá
Pracovná pozícia: učiteľ odborných predmetov
Pracovná oblasť: teoretické vyučovanie
Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Nižná

Od –do: 01.09.1994 – 30.6.2015
Pracovná pozícia: predseda predmetovej komisie VT
Pracovná oblasť: teoretické vyučovanie
Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Nižná

Od –do: 01.08.1983 – 31.08.1993
Pracovná pozícia: technológ
Pracovná oblasť: technická príprava výroby – finálna montáž
Názov a adresa zamestnávateľa: ZVT Námestovo

Od – do 1997 – 2002
Získaná kvalifikácia: štátna záverečná skúška
Zameranie: anglický jazyk
Názov a adresa organizácie: Štátna jazyková škola, Žilina

Od – do 1995 – 1996
Získaná kvalifikácia: Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie OTP
Zameranie: Doplnkové pedagogické štúdium
Názov a adresa organizácie: VŠDS, Žilina

Od – do 1977 – 1982
Získaná kvalifikácia: inžinier
Zameranie: Kybernetika
Názov a adresa organizácie: VŠDS, Žilina

Od – do 1973 – 1977
Získaná kvalifikácia: US
Zameranie: prírodovedné
Názov a adresa organizácie: Gymnázium M.Hattalu v Trstenej

Dátum: február 2015
Forma: školenie
Zameranie: Riadenie interpersonálnych konfliktov
Názov a adresa organizácie: Nweport Group a.s. Bratislava

Dátum: október 2009
Forma: školenie
Zameranie: predseda predmetovej maturitnej komisie
Názov a adresa organizácie: NÚCEM

Dátum: apríl 2009
Forma: školenie
Zameranie: programovanie JAVA a základy OOP
Názov a adresa organizácie: Z@iCT Žilina

Dátum: september 2006
Forma: školenie
Zameranie: Programovanie mikrokontrolérov
Názov a adresa organizácie: VANEL s.r.o. Nižná

Dátum: január 2006
Forma: školenie
Zameranie: Digitálne technológie
Názov a adresa organizácie: SOU., Nižná

Dátum: november 2006
Forma: školenie
Zameranie: Využitie IKT v práci učiteľa
Názov a adresa organizácie: Asociácia projektu INFOVEK, Bratislava

Dátum: apríl 2004
Forma: školenie
Zameranie: OS Linux Debian
Názov a adresa organizácie: Asociácia projektu INFOVEK, Bratislava

Dátum: február 2004
Forma: školenie
Zameranie: správa OS MS Windows 2003 Server
Názov a adresa organizácie: Asociácia projektu INFOVEK, Bratislava