Ing. Lenka Badlíková

Učiteľ odborných predmetov

Vyučujem odborné elektrotechnické predmety –základy elektrotechniky, elektrické merania, číslicová technika, mikroprocesorová technika, priemyselné programovanie, merania v automatizačnej technike.

Životné motto: „Ľudí poháňajú dve základné motivácie: strach a láska. Keď máme strach, stiahneme sa zo života. Keď sme plný lásky, otvárame sa všetkému, čo život prináša, so zanietením, nadšením. Najprv sa musíme naučiť milovať samých seba vo všetkej našej kráse aj nedokonalostiach. Ak sa nedokážeme milovať, nedokážeme plne využiť našu schopnosť milovať ostatných a náš potenciál tvoriť.“ – John Lennon

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: badlikova.ssnizna@gmail.com
telefón:  +421 43 37091 86, +421944440932

Od –do: 26.08.2010 – trvá
Pracovná pozícia: učiteľ
Pracovná oblasť: učiteľ odborných elektrotechnických predmetov
Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Nižná

Od – do 2005-2010
Získaná kvalifikácia: inžinier
Zameranie: Biomedicínske inžinierstvo
Názov a adresa organizácie: ŽU, Žilina

Od – do 2008-2010
Získaná kvalifikácia: Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie OTP
Zameranie: Doplnkové pedagogické štúdium
Názov a adresa organizácie: VŠDS, Žilina

Od – do 2013-2013
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: využitie tvorby web stránok v edukačnom procese
Názov a adresa organizácie: EDUCA n.o., Košice

Od – do 2013-2013
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Učíme po novom s interaktívnou tabuľou
Názov a adresa organizácie: EDUCA n.o., Košice

Od – do 2013-2013
Získaná kvalifikácia: kreditná inovácia vzdelania
Zameranie: Kancelársky balík v edukačnom procese
Názov a adresa organizácie: EDUCA n.o., Košice

Od – do 2013 – 2013
Získaná kvalifikácia: kreditná inovácia vzdelania
Zameranie: Inovačné metódy v práci s deťmi so ŠVVP
Názov a adresa organizácie: Informačné centrum mladých ORAVA, Tvrdošín

Od – do 2013-2014
Získaná kvalifikácia: aktualizačné- prípravné atestačné vzdelávanie
Zameranie: Edukačná príprava pedagogického a odborného
zamestnanca na vykonanie prvej atestácie
Názov a adresa organizácie: KU,Ružomberok

Od – do 2013-2014
Získaná kvalifikácia: I. Kvalifikačná skúška
Zameranie: Pracovné listy a výpočet a simuláciu obvodov v Multisime
Názov a adresa organizácie: KU, Ružomberok

Od – do 2014 – 2014
Získaná kvalifikácia: kreditná inovácia vzdelania
Zameranie: Zvyšovanie výkonu prostredníctvom väzby NSK-ŠkVP
Názov a adresa organizácie: ŠIOV, Bratislava

Od – do 2014-2014
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Využívanie informač.-komunikač. technológií vo vyučovaní
Názov a adresa organizácie: MPC, Bratislava

Od – do 2014-2014
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Tvorba ŠkVP pre učiteľov stredných odborných škôl
Názov a adresa organizácie: ŠIOV, Bratislava

Od – do 2014-2015
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Interaktívne technológie v edukačnom procese
Názov a adresa organizácie: EDU CER, s.r.o. Bratislava

Od – do 2014-2015
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa
Názov a adresa organizácie: EDU CER, s.r.o. Bratislava

Od – do 2013-2014
Získaná kvalifikácia: I. Kvalifikačná skúška
Zameranie: Pracovné listy a výpočet a simuláciu obvodov v Multisime
Názov a adresa organizácie: KU, Ružomberok

Od – do 2014-2015
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa
Názov a adresa organizácie: Newport Group, Bratislava

Od – do 2014-2015
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Interaktívne technológie v edukačnom procese
Názov a adresa organizácie: Newport Group, Bratislava

Od – do 2016-2017
Získaná kvalifikácia: II. Kvalifikačná skúška
Zameranie: Využitie aktivizujúcich metód v predmete elektrické merania
Názov a adresa organizácie: KU, Ružomberok

Dátum: júl 2015
Forma: školenie
Zameranie: Kurz SIMATIC S7-1200
Názov a adresa organizácie: Siemens, Bratislava

Dátum: marec 2016
Forma: školenie
Zameranie: S7-1200
Názov a adresa organizácie: Simex Control SK s.r.o., Vrútky

Dátum: február 2016
Forma: školenie
Zameranie: Spôsobilosť na výkon funkcie predsedu školskej maturitnej komisie, predsedu predmetovej komisie a hodnotiteľa výsledkov externých častí skúšok alebo testovania
Názov a adresa organizácie: NÚCEM, Bratislava

Dátum: jún 2013
Forma: školenie
Zameranie: Kvalifikácia odbornej spôsobilosti – ELEKTROTECHNIK
Názov a adresa organizácie: SŠ Nižná, Nižná

Dátum: november 2017
Forma: školenie
Zameranie: Kvalifikácia odbornej spôsobilosti – SAMOSTATNÝ ELEKTROTECHNIK
Názov a adresa organizácie: SŠ Nižná, Nižná