Ing. Ivana Kubačková

Referentka študijného oddelenia

Kariérová poradkyňa

Venujem sa administratívnej práci a poradenstvu v oblasti kariérovej výchovy žiakov.

Životné motto: „Všetko, čo sme, je výsledkom našich myšlienok.“

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: ivana.kubackova@ssnizna.sk
telefón:  043/5505789
konzultačné hodiny: 7:00 – 14:00

Od –do:                                                                                01.07.2018 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              referentka študijného oddelenia, kariérový poradca

Pracovná oblasť:                                                                administratíva a poradenstvo

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                              01.09.2016 – 30.06.2018

Pracovná pozícia:                                                             vychovávateľ, kariérový poradca

Pracovná oblasť:                                                               výchovná činnosť a poradenstvo

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                               01.03.2016 – 31.08.2016

Pracovná pozícia:                                                              poradca klienta

Pracovná oblasť:                                                                poradenská činnosť a predaj bankových produktov

Názov a adresa zamestnávateľa:                                    Slovenská sporiteľňa, Námestovo

Od –do:                                                                               01.09.2013 – 05.02.2016

Pracovná pozícia:                                                              učiteľka

Pracovná oblasť:                                                                odborné ekonomické  predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

Od – do                                                                                2009 – 2011

Získaná kvalifikácia:                                                         pedagogická spôsobilosť na výučbu odborných predmetov

Zameranie:                                                                         doplňujúce pedagogické štúdium

Názov a adresa organizácie:                                           Katolícka univerzita, Ružomberok

Od – do                                                                               2003 – 2009

Získaná kvalifikácia:                                                         inžinier

Zameranie:                                                                         kontroling a kvalita

Názov a adresa organizácie:                                           Technická univerzita Zvolen

Od – do                                                                                1998 – 2002

Získaná kvalifikácia:                                                          USO

Zameranie:                                                                         Obchodná akadémia

Názov a adresa organizácie:                                           Spojená škola, Tvrdošín

Dátum:                                                                                 február 2019

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Internetový marketing školy

Názov a adresa organizácie:                                           Než zazvoní, Brno

Dátum:                                                                                 november 2018

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                        Cez storytelling k inklúzii

Názov a adresa organizácie:                                           Eduma, Bratislava

Dátum:                                                                                december 2015, február 2016

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Adaptovaná švajčiarska metodika analýzy potrieb                                                                                 zamestnávateľov

Názov a adresa organizácie:                                           Schweiz EHB

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava

Dátum:                                                                                 október 2015

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole

Názov a adresa organizácie:                                       Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava

Dátum:                                                                                 apríl 2015, november 2015

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových

poradcov na stredných odborných školách

Názov a adresa organizácie:                                           Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava

Dátum:                                                                                 december 2014, január 2015

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Interaktívne technológie v edukačnom procese

Názov a adresa organizácie:                                           Newport Group, a. s. Bratislava

Dátum:                                                                                 február 2015, marec 2015

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                           Newport Group, a. s. Bratislava