Ing. Juraj Nabočík

Učiteľ odborných predmetov.

Venujem sa výchove a vzdelávaciemu žiakov. Učím odborné elektrotechnické  predmety.

Životné motto: „Učiť sa, učiť sa, učiť sa!“

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: jnabocik@centrum.sk
telefón: +421 43 37091 29,  4214355057 kl. 79
   

Od –do:                                                                                01.09.2003 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ

Pracovná oblasť:                                                            odborné elektrotechnické predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

 

Od –do:                                                                                01.10.2000 – 31.05.2003

Pracovná pozícia:                                                              pracovník oddelenia  kvality

Pracovná oblasť:                                                              kontrola kvality vinutých dielov

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   a.s. Vidox , Trstená

 

Od –do:                                                                                01.07.1975 – 31.04.2000

Pracovná pozícia:                                                              Vedúci oddelenia technickej kontroly FTVP

                                                                                     Vedúci prevádzky výroby FTVP

Pracovná oblasť:                                                             riadiaci pracovník

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Tesla Orava, Nižná

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Excel v praxi

Názov a adresa organizácie:                                           MPC, Bratislava

 

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Využívanie digitálnej. fotografie vo  vyučovaní 

Názov a adresa organizácie:                                           MPC, Bratislava

 

Od – do                                                                                2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Využívanie IKT vo vyučovaní

Názov a adresa organizácie:                                           MPC, Bratislava

 

Od – do                                                                                2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Inovačné metódy v práci s deťmi so ŠVVP 

Názov a adresa organizácie:                                           Informačné centrum mladých ORAVA, Tvrdošín

 

Od – do                                                                                2004 – 2006

Získaná kvalifikácia:                                                          Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie OTP

Zameranie:                                                                         Doplnkové pedagogické štúdium

Názov a adresa organizácie:                                           VŠDS, Žilina

 

Od – do                                                                                1977 – 1983

Získaná kvalifikácia:                                                          inžinier

Zameranie:                                                                         Technická prevádzka telekomunikácií

Názov a adresa organizácie:                                           VŠDS, Žilina

 

Od – do                                                                                1971 – 1975

Získaná kvalifikácia:                                                          USO

Zameranie:                                                                         Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia

Názov a adresa organizácie:                                           SPŠE, Tvrdošín

Dátum:                                                                                 február 2008

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Používanie sofware Turbo CAD a Daex vo vyučovaní

Názov a adresa organizácie:                                           Špinar software s.r.o

 

Dátum:                                                                                 jún 2005

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Ako tvoriť didaktické testy

Názov a adresa organizácie:                                           MPC Banská Bystrica

 

Dátum:                                                                                 október 1999

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Systém riadenia kvality OSRK

Názov a adresa organizácie:                                           Akadémia kvality VŠDS Žilina

 

Dátum:                                                                                 máj 1999

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Komplexný manažment kvality

Názov a adresa organizácie:                                           Akadémia kvality VŠDS Žilina

 

Dátum:                                                                                 apríl 1997

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Interný audítori

Názov a adresa organizácie:                                           Slovenská spoločnosť pre kvalitu Žilina

 

 

 

 

 

Osobnostné aktivity, záľuby:

Šport – cyklistika, lyžovanie, turistika

Tvorba videí, videoprezentácií, fotografií.

 

Publikačná činnosť:

Základy elektrotechniky

Učebné texty pre 1. ročník

Knižná publikácia, EU sociálny fond – operačný program vzdelávanie, 2015

Základy elektrotechniky

Pracovný zošit pre 1. ročník

Knižná publikácia, EU sociálny fond – operačný program vzdelávanie, 2015