Ing. Jozef Klus

Učím odborné predmety elektronika, číslicová a mikroprocesorová technika a programovanie programovateľných automatov PLC. Venujem sa stavbe CNC strojov a robotike.

Životné motto: „Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“ Albert Einstein

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: jklus.orava@gmail.com
telefón: +421 43 37091 79

Od –do: 1.11.2011 – trvá
Pracovná pozícia: učiteľ
Pracovná oblasť: odborné elektrotechnické predmety
Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola Nižná

Od –do: 01.01.2003 – 31.10.2011
Pracovná pozícia: vedúci oddelenia
Pracovná oblasť: vývoj a správa informačných systémov v colnej oblasti
Názov a adresa zamestnávateľa: Colné riaditeľstvo SR Bratislava

Od –do: 01.12.1992 – 31.12.2002
Pracovná pozícia: vedúci oddelenia
Pracovná oblasť: programovanie, správa výpočtovej techniky
Názov a adresa zamestnávateľa: Colný úrad Trstená

Od –do: 01.05.1991 – 30.11.1992
Pracovná pozícia: informatik
Pracovná oblasť: programovanie, správa výpočtovej techniky
Názov a adresa zamestnávateľa: Nemocnica Trstená

Od –do: 01.07.1989 – 30.04.1991
Pracovná pozícia: technológ, informatik
Pracovná oblasť: programovanie, správa výpočtovej techniky
Názov a adresa zamestnávateľa: Tesla Orava Nižná

Od – do 2016 – 2017
Získaná kvalifikácia: odborné vzdelanie
Zameranie: Elektromechanik – silnoprúdová technika
Názov a adresa organizácie: SŠ Nižná

Od – do 2011 – 2013
Získaná kvalifikácia: pedagogická spôsobilosť
Zameranie: Doplňujúce pedagogické štúdium
Názov a adresa organizácie: Žilinská univerzita, Žilina

Od – do 1984 – 1989
Získaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie
Zameranie: Inžinierstvo tuhých látok – elektrotechnológia
Názov a adresa organizácie: SVŠT Elektrotechnická fakulta, Bratislava

Od – do 1980 – 1984
Získaná kvalifikácia: stredoškolské vzdelanie
Zameranie: Mechanik elektronických zariadení
Názov a adresa organizácie: SOUE Nižná nad Oravou, Nižná nad Oravou

Od – do 2016 – 2017
Získaná kvalifikácia: II. atestačná skúška
Zameranie: Príprava predmetu mikroprocesorová technika – učebné texty, učebné pomôcky
Názov a adresa organizácie: Katolícka univerzita Ružomberok

Od – do 2016 – 2016
Získaná kvalifikácia: osvedčenie o spôsobilosti
Zameranie: Osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu školskej maturitnej komisie
Názov a adresa organizácie: NÚCEM

Od – do 2014 – 2015
Získaná kvalifikácia: lektor ďalšieho vzdelávania
Zameranie: všeobecné lektorské kompetencie
Názov a adresa organizácie: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava

Od – do 2014 – 2014
Získaná kvalifikácia: Osvedčenia o vykonaní skúšky §21 a §22 o elektrotechnickej spôsobilosti
Zameranie: Elektromechanik – silnoprúdová technika
Názov a adresa organizácie: SŠ Nižná

Od – do 2013 – 2014
Získaná kvalifikácia: I. atestačná skúška
Zameranie: Príprava učebných textov pre predmet informatika
Názov a adresa organizácie: Katolícka univerzita Ružomberok

Od – do 2013 – 2013
Získaná kvalifikácia: kreditná inovácia vzdelania
Zameranie: Inovačné metódy v práci s deťmi so ŠVVP
Názov a adresa organizácie: Informačné centrum mladých ORAVA, Tvrdošín

Od – do 2012 – 2017
Získaná kvalifikácia: inovačné a aktualizačné vzdelávania v rámci kreditového systému vzdelávania v školstve
Zameranie: informatika, IS v školstve, grafika, školské testy, web stránky
Názov a adresa organizácie: MPC Žilina

Dátum: november 2014
Forma: stáž
Zameranie: Moderné trendy meracej a regulačnej techniky
Názov a adresa organizácie: Vorumaa, Estónsko

Od – do 2016 – 2016
Forma: kurz
Zameranie: Siemens SIMATIC S7-1200 – vyššie programovacie techniky
Názov a adresa organizácie: SIMEX Control Martin

Od – do 2015 – 2015
Forma: školenie
Zameranie: Siemens SIMATIC S7-1200 – – úvod do programovania Názov a adresa organizácie: Siemens Bratislava

Od – do 2000 – 2001
Forma: kurz
Zameranie: Administrácia, tvorba a programovanie dokumentačného systému LOTUS Notes
Názov a adresa organizácie: PosAm Košice

Od – do 2000 – 2000
Forma: školenie
Zameranie: Podvojné a jednoduché účtovníctvo
Názov a adresa organizácie: APLIKOR Tvrdošín

Od – do 1998 – 1999
Forma: kurz
Zameranie: Administrácia, tvorba a programovanie relačných databáz
Názov a adresa organizácie: INFORMIX Praha

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk – základy, schopnosť študovať odborné texty
Ruský jazyk – mierne pokročilý
Poľský jazyk – základy

Počítačové znalosti – používateľ:
Microsoft Windows – expert
UNIX/Linux – pokročilý
Lotus Notes – expert
MS Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Publisher – expert
Grafické a video editory – pokročilý
3D grafika a modelovanie – pokročilý

Počítačové znalosti – programátor:
LotusScript – expert
MS Visual FoxPro, Visual Basic, Access – pokročilý
Microsoft SQL Server, Informix – pokročilý
.NET, XML, HTML – základy
C jazyk implementovaný v mikropočítačoch – pokročilý
programovacie jazyky PLC – pokročilý

Počítačové znalosti – administrátor:
Administrácia Microsoft SQL Server, Lotus Notes, Windows server – pokročilý
Administrácia UNIX/Linux – základy
Administrácia LAN/WAN – pokročilý

Technické znalosti – elektronika, elektrotechnika, CNC a automatizácia:
Navrhovanie elektronických obvodov a konštrukcia elektronických zariadení – pokročilý
Navrhovanie a konštrukcia CNC strojov – mierne pokročilý
Riadenie a programovanie CNC strojov – mierne pokročilý
Navrhovanie a riadenie automatizačných systémov – mierne pokročilý
Vývoj a výroba učebných pomôcok pre technické predmety – pokročilý

Ďalšie znalosti, schopnosti a záujmy:
Skúsenosť s riadením pracovných skupín a vedením malých pracovných kolektívov;
Podrobná znalosť colnej legislatívy – úroveň expert, lektor vzdelávania;
Úprava grafiky a tvorba videa;
Rozsiahle znalosti z aplikácie alternatívnych zdrojov energie (slnečné kolektory, tepelné čerpadlá);
Znalosti z oblasti vykurovania, výpočtov tepelných strát budov;
Schopnosť rýchlej adaptácie a orientácie v technických oblastiach;
Vodičský preukaz sk. B;