Ing. Dušan Venglarčik

Učiteľ odborných predmetov elektrotechnika

Životné motto: Ratio, oratio, operatio – premýšľaj, diskutuj, konaj

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: duvev@pobox.sk
telefón: +421 43 37091 29 4214355057 kl 82

Od –do:                                                                                01.07.2018 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              referentka študijného oddelenia, kariérový poradca

Pracovná oblasť:                                                                administratíva a poradenstvo

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                              01.09.2016 – 30.06.2018

Pracovná pozícia:                                                             vychovávateľ, kariérový poradca

Pracovná oblasť:                                                               výchovná činnosť a poradenstvo

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                               01.03.2016 – 31.08.2016

Pracovná pozícia:                                                              poradca klienta

Pracovná oblasť:                                                                poradenská činnosť a predaj bankových produktov

Názov a adresa zamestnávateľa:                                    Slovenská sporiteľňa, Námestovo

Od –do:                                                                               01.09.2013 – 05.02.2016

Pracovná pozícia:                                                              učiteľka

Pracovná oblasť:                                                                odborné ekonomické  predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

Odborná prax:
Od –do: 2015 – trvá
Pracovná pozícia: stredoškolský učiteľ
Pracovná oblasť: odborné elektrotechnické predmety
Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Nižná

Od –do: 1973–.2014
Pracovná pozícia: stredoškolský učiteľ
Pracovná oblasť: odborné elektrotechnické predmety
Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná priemyselná škola, Tvrdošín

Od –do: 1972 – 1973
Pracovná pozícia: samostatný vývojový pracovník
Pracovná oblasť: vývoj automatických meracích systémov
Názov a adresa zamestnávateľa: Slovenská akadémia vied-Ústav merania
Dúbravská cesta 9,841 04 Bratislava

Dátum: 2011
Forma: seminár
Zameranie: Syndróm vyhorenia učiteľa
Názov a adresa organizácie: AV Bratislava

Dátum: 2009
Forma: školenie
Zameranie: Efektívne využitie multimediálnych nástrojov IKT
Názov a adresa organizácie: Metodické centrum mesta Trenčín

Dátum: 8.1 – 8.2. 2007
Forma: školenie 72 hod
Zameranie: Národný projekt vzdelávania učiteľov OP
Názov a adresa organizácie: ŠIOV, Bratislava

Dátum: január 1999
Forma: kurz
Zameranie: Mikrokontrolér rady 51
Názov a adresa organizácie: Metodické centrum, Banská Bystrica

Dátum: apríl – október 1995
Forma: kurz 115 hod
Zameranie: Jednoduché a podvojné účtovníctvo
Názov a adresa organizácie: SPŠ Tvrdošín

Dátum: október 1995
Forma: seminár 30 hod
Zameranie: Health Education Project
Názov a adresa organizácie: Open Society Fund, Bratislava

Osobnostné aktivity, záľuby:

Dlhoročný školiteľ prác SOČ s veľmi úspešným umiestnením žiakov. Tejto práci sa venuje od r.1978.Jeho zverenci boli 3-krát na prvom mieste v celoštátnych súťažiach.

Aktívne sa venuje turistike, lyžovaniu – vlastní preukaz cvičiteľa turistiky, turistického lyžovania a športového lyžovania.

Okrem turistiky sa venuje aj hudbe – pod jeho vedením vznikali školské kapely. Sám hrá na viacero strunových nástrojoch gitara, mandolína, balalajka,….

Pedagogickej činnosti sa venuje už 46 rokov / od r.1973/ a za túto dobu bol triednym 12 triedam. Mnohí jeho žiaci sú úspešní vedúci pracovníci a majitelia vlastných prevádzok a ochotne prídu poradiť škole v jej ďalšom
smerovaní.

Je absolventom gymnaziálneho štúdia ,kde dostal dobre základy štúdia cudzích jazykov- pasívne ovláda JR, JN, AJ a latinčinu.

Odborná prax:
Od –do: 2015 – trvá
Pracovná pozícia: stredoškolský učiteľ
Pracovná oblasť: odborné elektrotechnické predmety
Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Nižná

Od –do: 1973–.2014
Pracovná pozícia: stredoškolský učiteľ
Pracovná oblasť: odborné elektrotechnické predmety
Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná priemyselná škola, Tvrdošín

Od –do: 1972 – 1973
Pracovná pozícia: samostatný vývojový pracovník
Pracovná oblasť: vývoj automatických meracích systémov
Názov a adresa zamestnávateľa: Slovenská akadémia vied-Ústav merania
Dúbravská cesta 9,841 04 Bratislava

Dátum: 2011
Forma: seminár
Zameranie: Syndróm vyhorenia učiteľa
Názov a adresa organizácie: AV Bratislava

Dátum: 2009
Forma: školenie
Zameranie: Efektívne využitie multimediálnych nástrojov IKT
Názov a adresa organizácie: Metodické centrum mesta Trenčín

Dátum: 8.1 – 8.2. 2007
Forma: školenie 72 hod
Zameranie: Národný projekt vzdelávania učiteľov OP
Názov a adresa organizácie: ŠIOV, Bratislava

Dátum: január 1999
Forma: kurz
Zameranie: Mikrokontrolér rady 51
Názov a adresa organizácie: Metodické centrum, Banská Bystrica

Dátum: apríl – október 1995
Forma: kurz 115 hod
Zameranie: Jednoduché a podvojné účtovníctvo
Názov a adresa organizácie: SPŠ Tvrdošín

Dátum: október 1995
Forma: seminár 30 hod
Zameranie: Health Education Project
Názov a adresa organizácie: Open Society Fund, Bratislava

Osobnostné aktivity, záľuby:

Dlhoročný školiteľ prác SOČ s veľmi úspešným umiestnením žiakov. Tejto práci sa venuje od r.1978.Jeho zverenci boli 3-krát na prvom mieste v celoštátnych súťažiach.

Aktívne sa venuje turistike, lyžovaniu – vlastní preukaz cvičiteľa turistiky, turistického lyžovania a športového lyžovania.

Okrem turistiky sa venuje aj hudbe – pod jeho vedením vznikali školské kapely. Sám hrá na viacero strunových nástrojoch gitara, mandolína, balalajka,….

Pedagogickej činnosti sa venuje už 46 rokov / od r.1973/ a za túto dobu bol triednym 12 triedam. Mnohí jeho žiaci sú úspešní vedúci pracovníci a majitelia vlastných prevádzok a ochotne prídu poradiť škole v jej ďalšom
smerovaní.

Je absolventom gymnaziálneho štúdia ,kde dostal dobre základy štúdia cudzích jazykov- pasívne ovláda JR, JN, AJ a latinčinu.