Bc. Mariana Tekeľová

Majsterka odbornej výchovy

Učím odborný výcvik.

Životné motto: „Chuť k práci je prvou podmienkou úspechu, vytrvalosť druhou.“ Orison Swett Marden

 
Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: mtekelova@pobox.sk
telefón:  +421 43 37091 34
mobil: +421 903 113 713 

Odborná prax:

Od –do:                                                                               01.09.2009 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              Majster odbornej výchovy

Pracovná oblasť:                                                               školstvo – na úseku odborný výcvik

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                               14.08.1989 – 31.08.2009

Pracovná pozícia:                                                              Technológ, konštruktér – samostatný referent

Pracovná oblasť:                                                               školstvo – na úseku odborný výcvik

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Stredné odborné učilište, Nižná

Vzdelávanie a príprava:

Od – do                                                                                               2016 – 2016

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia                          

                                                                                     v pedagogickom povolaní

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Bratislava

Od – do                                                                                               2015 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                         prvá atestácia

Zameranie:                                                                         Návrh učebnej pomôcky v predmete odborný výcvik

Názov a adresa organizácie:                                          Katolícka Univerzita v Ružomberku

Od – do                                                                                               2015 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Informačná bezpečnosť v škole

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Bratislava

Od – do                                                                                               2015 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Riadenie interpesonálnych konfliktov v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Newport Group, a.s. Bratislava

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Národná sústava kvalifikácií a národný k 

Názov a adresa organizácie:                                          Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických 

                                                                                     a odborných zamestnancov

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Bratislava

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Vzdelávanie pedagogických zamestnancov stredných škôl

Názov a adresa organizácie:                                          UNI Kredit n. o.  Banská Bystrica

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl

Názov a adresa organizácie:                                          UNI Kredit n. o.  Banská Bystrica

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Bratislava

Od – do                                                                                               2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Využitie inform. – komunikačných technológií vo vyučovaní

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Bratislava

Od – do                                                                                               2012 – 2012

Získaná kvalifikácia:                                                         inovačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní

Názov a adresa organizácie:                                        MPC Bratislava

Od – do                                                                                               2008 – 2008

Získaná kvalifikácia:                                                         Elektrotechnik na riadenie činnosti a na riadenie prevádzky

Zameranie:                                                                         Elektrotechnik § 23

Názov a adresa organizácie:                                          Školiace stredisko pre VV Liptovský Mikuláš

Od – do                                                                                               2009 – 2011

Získaná kvalifikácia:                                                         Elektromechanik

Zameranie:                                                                         Silnoprúdová technika

Názov a adresa organizácie:                                          SOŠ technická, Istebné

Od – do                                                                                               2004 – 2007

Získaná kvalifikácia:                                                         Majster odbornej výchovy

Zameranie:                                                                         Pedagogika

Názov a adresa organizácie:                                          Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave

Od – do                                                                                               2004 – 2005

Získaná kvalifikácia:                                                         Elektronik

Zameranie:                                                                         Číslicová a riadiaca technika

Názov a adresa organizácie:                                          ZSŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok

Od – do                                                                                               2003 – 2004

Získaná kvalifikácia:                                                         Stolárka

Zameranie:                                                                        

Názov a adresa organizácie:                                          ZSŠ drevárska, Krásno nad Kysucou

Od – do                                                                                               1985 – 1989

Získaná kvalifikácia:                                                         Automatizačná technika

Zameranie:                                                                        

Názov a adresa organizácie:                                          SPŠ Tvrdošín

Školenia, semináre a stáže:

Dátum:                                                                                 máj 2012

Forma:                                                                                 kurz

Zameranie:                                                                         Kurz prvej pomoci

Názov a adresa organizácie:                                      Slovenský Červený kríž, Územný spolok Orava Dolný Kubín

Dátum:                                                                                 november 2006

Forma:                                                                                 kurz

Zameranie:                                                                         Využitie informačných a komunikačných technológií v práci 

                                                                                     učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Asociácia projektu INFOVEK – API, Bratislava

Dátum:                                                                                 január 2006

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Moderné digitálne technológie využiteľné na regionálnom 

                                                                                     trhu práce

Názov a adresa organizácie:                                          Európsky sociálny fond, SOU v Nižnej

Dátum:                                                                                 september 2005

Forma:                                                                                 kurz

Zameranie:                                                                         Jednoduché a podvojné účtovníctvo            

Názov a adresa organizácie:                                          SOUE, Nižná

Osobnostné aktivity:

2008 – trvá

Inštruktor zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa

Poskytovateľ: Slovenská lyžiarska asociácia

Lektorská a publikačná činnosť:

Publikačná činnosť:

Členstvo a funkcie v odborných inštitúciách,  alebo zväzoch: 

Člen SLA bez klubovej príslušnosti