Bc. Marian Pažítka

Majster OV.

Predseda predmetovej komisie autoelektronika a učím odborný výcvik  v autoelektronike.

 

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: marian.pazitka@gmail.com
telefón:  +421 43 37091 42
   

Od –do:                                                                                01.09.1984 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              Majster OV

Pracovná oblasť:                                                                Pedagogický pracovník

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

 

Od –do:                                                                                01.06.1981 – 31.08.1984

Pracovná pozícia:                                                              pracovník

Pracovná oblasť:                                                                Vzorkovňa televíznej techniky

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Tesla Orava, Nižná

Od – do                                                                                2017 – 2017

Získaná kvalifikácia:                                                          Prvá atestácia

Zameranie:                                                                         Majster odbornej výchovy

Názov a adresa organizácie:                                           KU, Ružomberok

 

Od – do                                                                                2016 – 2017

Získaná kvalifikácia:                                                          Výučný list

Zameranie:                                                                         Elektromechanik – silnoprúdová technika

Názov a adresa organizácie:                                           SŠ, Nižná

 

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          Inovačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Využívanie informačno-komunikačných technológií vo

                                                                                     vyučovaní

Názov a adresa organizácie:                                           Metodicko- pedagogické centrum, Bratislava

 

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          Aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Excel v praxi

Názov a adresa organizácie:                                           Metodicko- pedagogické centrum, Bratislava

 

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          Aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl

Názov a adresa organizácie:                                           Uni kredit, Banská Bystrica

 

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          Aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie

                                                                                     medzinárodného certifikátu ECDL

Názov a adresa organizácie:                                           Uni kredit, Banská Bystrica

 

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          Aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Vzdelávanie pedagogických zamestnancov  základných                   

                                                                                     a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností,

                                                                                     psychológie  a manažmentu práce

Názov a adresa organizácie:                                           Uni kredit, Banská Bystrica

 

Od – do                                                                                2009 – 2009

Získaná kvalifikácia:                                                          Kontinuálne vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Tvorba školského vzdelávacieho programu

Názov a adresa organizácie:                                           Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava

 

Od – do                                                                                2008 – 2009

Získaná kvalifikácia:                                                          Výučný list

Zameranie:                                                                         autoopravár

Názov a adresa organizácie:                                           SOŠT, Námestovo

 

Od – do                                                                                2007 – 2009

Získaná kvalifikácia:                                                          Bc

Zameranie:                                                                         Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Názov a adresa organizácie:                                           UKF, Nitra

 

Od – do                                                                                1986 – 1988

Získaná kvalifikácia:                                                          Pedagogická spôsobilosť na výchovnovzdelávaciu činnosť

                                                                                     na SOU                                                    

Zameranie:                                                                         Doplnkové pedagogické štúdium

Názov a adresa organizácie:                                           UMB, Banská Bystrica

 

Od – do                                                                                1977 – 1981

Získaná kvalifikácia:                                                          Výučný list

Zameranie:                                                                         Mechanik elektronik

Názov a adresa organizácie:                                           SOUE, Nižná

 

Od – do                                                                                1977 – 1981

Získaná kvalifikácia:                                                          USO

Zameranie:                                                                         Mechanik elektronik

Názov a adresa organizácie:                                           SOUE, Nižná

Dátum:                                                                                 február 2019

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         SuperVAG Open – Diagnostika vozidiel VW, Škoda, AUDI,

Názov a adresa organizácie:                                           HR Carsoft s. r. o., Brno

 

Dátum:                                                                                 november 2008

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Bosch Injektion System – Moderná diagnostika vozidiel

Názov a adresa organizácie:                                           Robert Bosch, Bratislava

 

Dátum:                                                                                 november 2006

Forma:                                                                                  školenie  

Zameranie:                                                                         Riadenie spaľovacích motorov

Názov a adresa organizácie:                                           Didaktic, Martin

 

Dátum:                                                                                 október 2006

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Diagnostika motorov

Názov a adresa organizácie:                                           Homola spol. s. r. o., Ružomberok